Erasmus+  2022-1-PL01-KA121-VET-000062260

Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000062260

  • 07 lutego 2023 08:54

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062260 realizowany jest w ramach  Akcji Kluczowej: Mobilność edukacyjna oraz Typu akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sekto...

Wysokie kompetencje językowe nauczycieli ZSCKR  w Nowosielcach

Wysokie kompetencje językowe nauczycieli ZSCKR w Nowosielcach

  • 27 stycznia 2023 18:33

Wysokie kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół CKR w Nowosielcach A High Level of Language Competence of the Teachers Employed at ZSCKR in Nowosielce Numer umowy finansowej 2019-1-...

Projekt Islandia

Projekt Islandia

  • 29 września 2022 19:58

    „Nowoczesne technologie weterynaryjne w Islandii, źródłem innowacji dydaktycznych w ZSCKR w Nowosielcach”   Projekt realizowany przez Icelandie Food and Veterinary Authory i Zespół...

Erasmus+  2021-1-PL01-KA121-VET-000008250

Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-VET-000008250

  • 07 lipca 2022 13:16

Erasmus+  2021-1-PL01-KA121-VET-000008250   Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008250 realizowany jest w ramach  Akcji Kluczowej: Mobilność edukacyjna oraz Typu akcji: Akredytowane projekty na...

POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080691

POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080691

  • 15 lutego 2022 10:59

Projekt Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach, finansowany   w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowaneg...

Praktyka w Niemczech – podsumowanie

Praktyka w Niemczech – podsumowanie

  • 16 października 2021 22:05

Pierwsza grupa beneficjentów projektu nr  2020-1-PL01-KA102-080691 Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach złożyła raporty uczestników  w systemie Mobility Tool+ (MT+), aplikacji progra...