Technik Architektury Krajobrazu

  • 20 grudnia 2018 18:41
1. Technik architektury krajobrazu jest dziedziną dość młodą i stale rozwijającą się ze względu na stale rosnący popyt na usługi tego typu w całym kraju. Technik architektury krajobrazu ma sprostać wyzwaniom stawianym przez stale rozwijającą się gałąź wszelakich usług ogrodniczych takich jak: projektowanie i zakładanie ogrodu, terenów zieleni publicznej, montażu systemów nawadniania ogrodów, oraz obsługi różnorodnych maszyn i urządzeń ogrodniczych. Wszystkie podejmowane przez architekta krajobrazu działania mają na celu podnieść walory dekoracyjne i przyrodnicze otaczającego krajobrazu, a także w prawidłowy i ekologiczny sposób zarządzać jego zasobami. Kierunek technika architektury krajobrazu ma na celu sprostać tym wyzwaniom nowoczesności i stwarzać otaczający krajobraz przyjemniejszym, użytkowym i estetycznym.
 
2. Informacja dodatkowa:
- praktyki zawodowe zagraniczne i krajowe,
- międzynarodowe wymiany uczniów architektury krajobrazu,
- uprawnienia do obsługi maszyn takich jak: koparko-ładowarka, wózki jezdniowe,
- bezpłatne prawo jazdy kat. T,
- bsługa programów projektowych jak: AutoCad, Garden Composser 3D itp.,
- nauka obsługi specjalistycznych maszyn, sprzętów i urządzeń ogrodniczych np.: Avant 220 i innych maszyn silnikowych do pielęgnacji roślin.
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zawodu w zakresie:
- projektowania terenów zieleni,
- zakładania roślinnych elementów ogrodowych,
- pielęgnacji elementów roślinnych i budowlanych,
- projektowania i budowy elementów małej architektury,
- obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w ogrodnictwie,
- obsługi programów komputerowych do projektowania i wizualizacji terenów zieleni.
 
5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:
- firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
- szkółkach roślin ozdobnych i leśnych,
- urzędach i instytucjach zajmujących się architekturą i gospodarką przestrzenną oraz ochroną środowiska,
- może również założyć własną działalność gospodarczą.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnym budynku przeznaczonym wyłącznie do nauki zawodu technik architektury krajobrazu. Wewnątrz znajdują się klasopracownie do teoretycznych zajęć oraz do zajęć praktycznych, wyposażona w specjalne stoły ze stali nierdzewnej umożliwiające pracę przy przesadzaniu i pielęgnacji roślin. Budynek jest zespolony z dwoma budynkami szklarniowymi umożliwiającymi pracę wewnątrz szklarni bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku znajduje się również podręczny magazyn narzędzi. Zaplecze dydaktyczne spełnia również znajdujący się na terenie szkoły park dworski, gdzie w okresie letnim odbywa się część zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Cały teren szkoły jest miejscem odbywania zajęć praktycznych, gdzie wykonuje się pielęgnację elementów roślinnych, a także wykonywane są nowe założenia ogrodowe. Większe maszyny używane w ogrodnictwie znajdują się w parku maszyn w oddzielnym budynku.