Harmonogram przygotowań

  • 13 listopada 2016 18:18


 


 
 Projekt nr POWERVET- 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 025262
pt. Nowe doświadczenia zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce – praktyki w Unii Europejskiej
 
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ
 
Moduł  I:
Język angielski w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzący:  mgr Konrad Widota
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1. Język angielski –
zawodowy
3 17 listopad 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
2.
 
 
Język angielski –
zawodowy
1 23 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 14.15
sala:2
3. Język angielski –
zawodowy
3 1 grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
4.
 
 
Język angielski –
zawodowy
3 15 grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
  W sumie 10  
 
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 
Moduł  II:
Język angielski w zawodzie technik weterynarii
Prowadzący:  mgr Konrad Widota
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1. Język angielski –
zawodowy
1 16  listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 14.15
sala:2
2.
 
 
Język angielski –
zawodowy
 
3 24  listopad 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
3. Język angielski –
zawodowy
 
3 8  grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
4.
 
 
Język angielski –
zawodowy
 
3 22  grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
  W sumie 10  
 
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  III:
Warsztaty integracyjne – przygotowanie pedagogiczne
Prowadzący:  mgr Robert Piechocki
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1. Warsztaty integracyjne – grupa I
(technik mechanizacji rolnictwa,
technik weterynarii, technik urządzeń
i systemów energii odnawialnej)
2 23 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
2. Warsztaty integracyjne – grupa II
(technik żywienia i usług gastronomicznych)
2 30 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
  W sumie 4  
 
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  IV
Carving – kurs zawodowy dla I grupy z technikum żywienia i usług gastronomicznych
 Prowadzący: Dariusz Ślusarczyk  Food Art
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1. Kurs carvingu 6 8 grudzień 2016 roku
/czwartek/
godz. 08.00 – 14.00
sala: świetlica internatu chłopców
(możliwa zamiana sal)
2. Kurs carvingu 6 9 grudzień 2016 roku
/piątek/
godz. 08.00 – 14.00
sala: świetlica internatu chłopców
(możliwa zamiana sal)
  W sumie 12  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  V
Warsztaty: Jak pisać reportaż?
Prowadzący: mgr Robert Piechocki
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1.
Warsztaty: Jak pisać reportaż?
(gr II - technikum żywienia i usług gastronomicznych)
2 20 grudzień 2016 roku /wtorek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
2. Warsztaty: Jak pisać reportaż?
( gr I - technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa, technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej)
2 21 grudzień 2016 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
  W sumie 4  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  VI
Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
Prowadzący: mgr Konrad Widota
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
(gr I - technikum mechanizacji rolnictwa, technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej)
2 11 styczeń 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
2. Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
(gr II - technikum żywienia i usług gastronomicznych)
2 12 styczeń 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
  W sumie 4  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.  W związku z egzaminami zawodowymi możliwa zamiana sal.


Moduł VII
Warsztaty: Kurs zawodowy dla uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Prowadzący: mgr Krzysztof Skoczołek
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Elektroniczne urządzenia pomiarowe, budowa
i zastosowanie - wiadomości ogólne.
2 30 styczeń 2017 roku
/poniedziałek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 16
2. Wykonywanie pomiarów i wyznaczanie odcinków prostych za pomocą poziomicy laserowej pod uchwyty mocujące ruraż oraz urządzenia energetyki odnawialnej. 3 31 styczeń 2017 roku
/wtorek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 16
3. Praktyczne zastosowanie urządzeń pomiarowo -kontrolnych przy montażu systemów i urządzeń energetyki odnawialnej 3 1 luty 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 16
  W sumie 8  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł VIII
Język angielski zawodowy dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum systemów oraz urządzeń energetyki odnawialnej
 
Prowadzący: mgr Konrad Widota
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Język angielski zawodowy 3 2 luty 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
2. Język angielski zawodowy 2 8 luty 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
3. Język angielski zawodowy 3 9 luty 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
4. Język angielski zawodowy 2 14 luty 2017roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
  W sumie 10  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł IX
Kurs  pierwszej pomocy
Prowadzący: mgr Marcin Turek
 
Lp.
zajęć
Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Kurs  pierwszej pomocy
/grupa 2– technikum żywienia i usług gastronomicznych/
3 7 luty 2017 roku /wtorek/ godz. 12.30 – 14.45 sala: 103
2. Kurs  pierwszej pomocy
/grupa 1- technikum weterynarii, mechanizacji rolnictwa, systemów i urządzeń energetyki odnawialnej/
3 14 luty 2017 roku /wtorek/ godz. 12.30 – 14.45 sala: 103
  W sumie 6  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł X
Zajęcia dla uczniów technikum weterynarii

Prowadzący:  lek. wet. Stanisław Kaczor
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Zajęcia w lecznicy VetMedic, Sanok ul. Opłotki 4, prowadzący lek. wet. Tomasz Grabowski 3 13 luty 2017 roku
/poniedziałek/
godz. 11.00 – 13.00
  W sumie 3  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 

Moduł  XI
Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa

Prowadzący:  mgr inż. Andrzej Adamski
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa 3 20  luty 2017 roku /poniedziałek/ godz. 14.00 sala 12
2 Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa 3 21  luty 2017 roku /wtorek/ godz. 14.00 sala 12
3 Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa 3 22  luty 2017 roku /środa/ godz. 14.00 sala 12
  W sumie 9  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 
Moduł  XII
Instrukcja: bezpieczny pobyt na praktyce zagranicznej

Prowadzący: mgr Robert Piechocki
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Grupa I 2 luty 2017 roku, spotkanie z uczniami oraz rodzicami w dniu podpisania umowy, sala 203
2. Grupa II 2 sierpień 2017 roku, spotkanie z uczniami oraz rodzicami w dniu podpisania umowy, sala 203
  W sumie 4  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 

Moduł  IV – cd
Carving – kurs zawodowy dla II grupy z technikum żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzący: Dariusz Ślusarczyk  Food Art
 
Lp. zajęć Tematyka Liczba godzin Data, godzina, sala
1. Kurs carvingu 6 6 kwiecień  2017 roku /czwartek/ godz. 08.00 – 14.00 sala: 15
2. Kurs carvingu 6 7 kwiecień  2017 roku /piątek/
godz. 08.00 – 14.00 sala: 15
  W sumie 12  
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.