JUBILEUSZ SZKOŁY 2018

  • 01 października 2017 17:51
Szanowni Absolwenci naszej Szkoły
 
W 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach będzie obchodzić swój Jubileusz, który stanie się okazją do spotkania Absolwentów.
Początki naszej Szkoły sięgają 1958 r., kiedy to powołano Roczną Szkołę Rolniczą I stopnia, ale jeszcze przed tym wydarzeniem w latach 1945-1951 działała w Nowosielcach Roczna Szkoła Przysposobienia Rolniczego o charakterze sezonowym. Zmieniały się nazwy placówki, zmieniały się prowadzące ją podmioty, ale zawsze z tym miejscem byli związani ludzie, którzy tworzyli historię Szkoły. Czas o nich przypomnieć i czas pokazać wszystkim Absolwentom, jaka jest współczesna Szkoła, którą ukończyli.
 
Dlatego spotkajmy się 16 czerwca 2018 r. w Nowosielcach, aby ożyły wspomnienia szkolnych lat i powróciła historia, którą wspólnie tworzyliśmy.
W imieniu społeczności szkolnej zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym wydarzeniu, a także do włączenia się w organizacje przedsięwzięcia.
Na stronie internetowej Szkoły będziemy systematycznie zamieszczać informacje na temat Obchodów 60-lecia ZS CKR w Nowosielcach.

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe Absolwentów prosimy o kontakt
email:
jubileusz@zsckr-nowosielce.pl

Jednocześnie liczymy na Państwa wspomnienia, zdjęcia i historie, które są dla nas ważne.
 
Dyrektor Szkoły                                                                                                               Komitet Organizacyjny
                                                                                                                                          Zjazdu Absolwentów
 
 
 

60 LAT ZSCKR W NOWOSIELCACH
 

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia, kierują nasz wzrok w stronę przebytej drogi”/ Christian Schultz/

16 czerwca 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach świętował  Jubileusz 60-lecia połączony ze Zjazdem Absolwentów wszystkich roczników. Uroczystość uświetnili swą obecnością znamienici goście, m.in. pan Robert Jakubik – zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Piotr Uruski – poseł  na Sejm, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, emerytowani dyrektorzy szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, sympatycy i przyjaciele szkoły, a przede wszystkim absolwenci, którzy licznie  w tym dniu przybyli z odległych miejsc w kraju i za granicą. Uroczystości jubileuszowe zainaugurowała Msza św. w kościele parafialnym w Nowosielcach, której przewodniczył ks. prałat Andrzej Skiba. Podczas Mszy św. dokonano aktu poświęcenia nowego sztandaru szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy jubileuszu i poczty sztandarowe w uroczystym korowodzie,  prowadzeni przez Orkiestrę Dętą „Lutnia” z Zarszyna i zespół mażoretek,  przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się kolejna część jubileuszowych obchodów. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły pan Józef Gocko, który po przywitaniu gości podzielił się swoimi refleksjami nad historią i dorobkiem szkoły. Wyraził wdzięczność swoim poprzednikom – dyrektorom szkoły, a także gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, uczniom,  rodzicom, absolwentom, wymieniając ich zasługi w tworzeniu dobrego wizerunku szkoły. Podkreślił, że o niezwykłości tej szkoły i jej edukacyjnej wadze świadczy nie tylko materialna wartość nowoczesnej infrastruktury, aleprzede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, pełną poświecenia pracą, zaangażowaniem  wypełniają cały kompleks budynków szkolnych. Na koniec swojego wystąpienia dyrektor wyraził nadzieję, że obchody jubileuszowe nie zamkną ważnego okresu dynamicznego rozwoju  szkoły, ale otworzą nową ważną kartę w jej historii. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości odbyła się prezentacja filmu o szkole, który w sposób niezwykle profesjonalny zrealizowany został przez firmę Trznadel Media. To znakomicie opowiedziana historia życia naszej szkoły od jej początków do czasów współczesnych. Film obudził wspomnienia, wzruszył. Podczas jego projekcji absolwenci starszych roczników żywo reagowali, słuchając wypowiedzi swoich dawnych dyrektorów, nauczycieli, kolegów z klasy, oglądając stare zdjęcia, które  ilustrowały minione zdarzenia. Na sali pobrzmiewały okrzyki radości, oklaski. Następnie rozpoczęła się część artystyczna jubileuszowej uroczystości. Największy aplauz publiczności wywołało brawurowe wykonanie piosenki „Ale to już było” przez nauczycieli i pracowników szkoły oraz szkolnego zespołu muzycznego „ZSCKR Band”. Kulminacyjnym momentem tej części było  wprowadzenie przy wtórze fanfar tortu z misternie wykonanym przez nauczycieli i uczniów technikum gastronomii wizerunkiem szkoły.  Oficjalną część jubileuszowych obchodów zakończył koncert Orkiestry Dętej „Lutnia” z Zarszyna oraz występ Regionalnego Zespołu Ludowego „Ziemia Sanocka” z Nowosielec. Ostatnim punktem jubileuszowych obchodów była część wspomnieniowa – uczestnicy zwiedzali szkołę, spotykali się ze swoimi nauczycielami, wychowawcami. W atmosferze radosnych i rozrzewniających wspomnień, wśród wielu wzruszeń i przyjacielskich rozmów trwały do wieczora spotkania poszczególnych roczników absolwentów.
Dzień ten stał się dla uczestników uroczystości piękną, radosną, ale też wzruszającą podróżą do przeszłości, która była niewątpliwie próbą „zaklinania czasu, by choć na moment zatrzymały się zegary”. Uroczystość jubileuszowa to przede wszystkim święto absolwentów szkoły, którzy w swoich wspomnieniach przywołali radosny obraz  najpiękniejszych lat życia spędzonych w tej szkole. Jesteśmy im wdzięczni, że przyjechali do swojej Alma Mater, by wspólnie odbyć sentymentalną podróż do beztroskich lat uczniowskich, do radosnych, szalonych chwil młodości, zdobywania doświadczeń i smakowania życia. To dzięki nim ożyły wspomnienia szkolnych lat i powróciła historia, którą wspólnie tworzyliśmy.

Zobacz więcej:
https://drive.google.com/file/d/14Sn8T1tmt9R6F_ndVmrkc5wJ8De5fYbL/view

https://drive.google.com/file/d/1qiM-nITmThrBzlD8xbdDZ7q21D5h1ncC/view