INTERNAT

 • 21 czerwca 2011 13:43

Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą opiekę wychowawczą. Dysponuje on nowoczesną bazą opiekuńczo – wychowawczą (60 miejsc) dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Nowosielcach.
Dużym atutem naszego internatu jest jego położenie. Stanowi on integralną część kompleksu zajmowanego przez  ZS CKR Nowosielce. Placówka nasza stwarza przyjazną atmosferę oraz możliwość rozwijania własnej osobowości i zainteresowań. Staramy się kształtować umiejętności,  przekazywać niezbędną wiedzę do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

Do dyspozycji wychowanków internatu między innymi są:

 • pokoje mieszkalne (2 - 4 osobowe),
 • w internacie dla chłopców łazienki znajdują się przy każdym pokoju, natomiast w internacie dla dziewczyn łazienki są na każdej kondygnacji,
 • stołówka,
 • dwie świetlice ze sprzętem audio video,  komputerami oraz dostępem do internetu,
 • projektor multimedialny,
 • sale do cichej nauki,
 • szkolna hala sportowa,
 • siłownia,
 • sala do tenisa stołowego,
 • księgozbiór (encyklopedie, słowniki, atlasy).

Internat nasz współpracuje ze środowiskiem lokalnym i jest otwarty na zmiany w dążeniu do ciągłego poszerzania oraz doskonalenia swojej oferty.