Technik Rolnik

  • 19 grudnia 2018 20:36
1. Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Potrafi prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej. Prowadzi sprzedaż produktów rolniczych oraz podejmuje decyzje na podstawie rachunku ekonomicznego.
 
2. Informacja dodatkowa:
- praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,
- kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego w całej Unii Europejskiej,
- uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej.
 
3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 
4. Sylwetka absolwenta:
Uczniowie mogą bezpłatnie uzyskać prawo jazdy kategorii T. Mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia takie jak:
- obsługi maszyn rolniczych,
- kombajnu zbożowego,
- prasy wysokiego stopnia zgniotu,
- opryskiwaczy,
Uczeń po ukończeniu technikum:
- prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
- organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
- obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
- dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
- prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
- posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
- zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
- przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta ze środków Unii Europejskiej.
 
5. Technik rolnik może znaleźć zatrudnienie w:
– rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
– prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
– urzędach i instytucjach służb rolniczych.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada grunty orne oraz użytki zielone, na których uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe. Dysponuje halą uprawową, umożliwiającą prowadzenie nauki pracy maszynami rolniczymi niezależnie od warunków pogodowych. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do produkcji rolniczej: ciągnik i kombajn marki New Holland, który może być kierowany przez GPS. Posiada również nowoczesny opryskiwacz marki Krukowiak, sterowany za pomocą programu komputerowego. W szkolnym parku maszynowym znajdują się również inne maszyny i ciągniki rolnicze takie jak: pług obrotowy, agregat (brona talerzowa+wał pierścieniowy regulowany hydraulicznie), kosiarka dyskowa, prasy zbierające wysokiego stopnia zgniotu, ciągniki typu Zetor 5340, Zetor Proxima, Ursus 3512, Ursus C-330 oraz wiele innych maszyn niezbędnych w produkcji rolniczej.