Kalendarz szkolny

  • 18 września 2019 18:52

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
04 września 2023 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas piątych
17 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2023 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 1. 2024 ZIMA, Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
10 – 15 stycznia 2024 r.
 
9 stycznia 2024 r.
9 – 20 stycznia 2024 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
27 marca 2024 r.
Zakończenie semestru zimowego dla pozostałych klas
21 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe
29.01. - 11.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny:
            - część ustna
            - część pisemna
 
11.05 – 16.05. oraz 20.05 – 25.05.2024 r.
07 – 24 maja 2024 r.
Termin wystawiania ocen przewidywanych
27.11.2023 r. (klasy piąte)
22.12.2023 r. (pozostałe klasy)
29.03.2024 r. (klasy piąte)
27.05.2024 r. (pozostałe klasy)
Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną / nieklasyfikowaniem
28.11.2023 r. (klasy piąte)
22.12.2023 r. (pozostałe klasy)
03.04.2024 r. (klasy piąte)
28.05.2024 r. (pozostałe klasy)
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem, jego rodzicami/opiekunami prawnymi, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Terminy egzaminów poprawkowych
26 – 30.08.2024 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (część pisemna)
09 lipca 2024 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 2. 2024 LATO, Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
4 – 10 czerwca 2024 r.
 
3 czerwca 2024 r.
3 – 19 czerwca 2024 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
30 sierpnia 2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02 listopad 2023 r.
03 listopad 2023 r.
02 maj 2024 r.
07, 08, 09, 10 maj 2024 r.
31 maj 2024 r.
14,15 marzec 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
 

 

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 
21 września 2023 r. – zebrania rodziców uczniów oddziałów pierwszych i czwartych
- godz. 16.00 spotkanie rodziców oddziałów pierwszych w hali sportowej, następnie w klasach:
1 FTL - budynek D / sala 203
1 HT - budynek F / sala 001
1 PT - budynek B / sala 13
1 LT - budynek A / sala 02
1 BT - budynek F / sala 115
1 RT - budynek F / sala 103
1 BB - budynek F / sala 012
1 AB - budynek F / sala 011
- zebranie rodziców oddziałów piątych o godz. 16.00 w klasach:
5 BTH - budynek E / sala 01
5 FTL - budynek A / sala 08
5 PTR - budynek F / sala 007
 
17 listopada 2023 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów, godz. 16.00
 
19 stycznia 2024 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów, godz. 16.00
 
22 marca 2024 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów, godz. 16.00
 
17 maja 2024 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów, godz. 16.00
 
 
Uroczystości szkolne
 
  • 5 października 2023 r. – Dzień Patrona Szkoły
  • 14 października 2023 r. – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych
  • 11 listopada 2023 r. – Święto Narodowe
  • 22 grudnia 2023 r. – Szkolna Wigilia
  • marzec 2024 r. – Dni Otwartych Drzwi Szkoły
  • 26 kwietnia 2024 r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach technikum programowo najwyższych (wychowawcy klas 4 BTR, 4 FTH, 4 LTP) oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 21 czerwca 2024 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 oraz uroczyste zakończenie zajęć w klasie branżowej szkoły I stopnia programowo najwyższej
 
 
Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024
 
Oddział
Zawód
Liczba tygodni
3 BRP
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
3 FTH
Technik rolnik
4
Technik architektury krajobrazu
4
3 LT
Technik weterynarii
4
4 BTR
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
4 FTH
Technik rolnik
4
Technik architektury krajobrazu
4
4 LTP
Technik weterynarii
4
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
 
Terminy oraz miejsca odbywania praktyk zawodowych, a także sposób ich zaliczania ustali kierownik praktycznej nauki zawodu.