Kalendarz szkolny

  • 18 września 2019 18:52
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych 01.09.2020 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas czwartych 13.12.2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1. 2021 ZIMA (styczeń - luty 2021), Formuła 2012 oraz 2017:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
 
12.01.2021 r. 

11.01.2021 r.
13.01. – 19.02. 2021 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 1. 2021 ZIMA (styczeń - luty 2021), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
12 – 16.01.2021 r.
 
11.01.2021 r.
13 – 24.01.2021 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego 31.03.2021 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas pierwszych, drugich i trzecich 17.01.2021 r.
Ferie zimowe 01 – 14.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06.04.2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych 30.04.2021 r.
Egzamin maturalny:
            - część ustna: język polski, języki obce nowożytne
            - część pisemna
 
7 – 20.05.2021 r.
od 04.052021 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (część pisemna) 05.07.2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec - lipiec 2021), Formuła 2012 oraz 2017:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
22.06.2021 r.
 
21.06.2021 r.
23.06. – 08.07.2021 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 2. 2021 LATO (czerwiec - lipiec 2021), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
08 – 12.06.2021 r.
 
07.06.2021 r.
11 – 21.06.2021 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego 31.08.2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19.03.2021 r.
04, 05, 06, 07.05.2021 r.
04.06.2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych 25.06.2021 r.
Ferie letnie 26.06 - 31.08.2021 r.

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2020/2021

22 września 2020 r. – zebrania rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych (z zachowaniem reżimu sanitarnego)
godz. 16.00     1 BTR           sala 03 / budynek A
                        1 FTH           sala 011 / budynek F
                        1 LTP            sala konferencyjna / budynek D
                        1 BBA           sala 09 / budynek B
                        4 F4H            sala 14 / budynek B
                        4 L4B            sala 115 / budynek F
                        4 P4              sala 203 / budynek D
                        4 P4R           sala 16 / budynek B
19 listopada 2020 r. – zebrania rodziców wszystkich klas
            od godz. 14.30 do 18.00
28 stycznia 2021 r. – zebrania rodziców wszystkich klas
            od godz. 14.30 do 18.00
31 marca 2021 r. – zebrania rodziców wszystkich klas
            od godz. 14.30 do 18.00
27 maja 2021 r. – zebrania rodziców wszystkich klas
            od godz. 14.30 do 18.00

 
Uroczystości szkolne w roku szkolnym 2020/2021
 
  • 5 października 2020 r. – Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych
  • 13 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej
  • 10 listopada 2020 r. – Święto Narodowe
  • 22 grudnia 2020 r. – Szkolna Wigilia
  • 19 marca 2021 r. – Dzień Otwartych Drzwi Szkoły
  • 30 kwietnia 2021 r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 25 czerwca 2021 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021