Kalendarz szkolny

  • 18 września 2019 18:52
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
01 września 2021 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas czwartych
12 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1. 2022 ZIMA (styczeń - luty 2022), Formuła 2017:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
11 stycznia 2022 r.
 
10 stycznia 2022 r.
12 stycznia – 6 lutego 2022 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 1. 2022 ZIMA (styczeń - luty 2022), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „dk”
            - model „w”, „wk”
 
 
11 – 15 stycznia 2022 r.
 
10 stycznia 2022 r.
17 – 22 stycznia 2022 r.
11 – 23 stycznia 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
31 marca 2022 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas pierwszych, drugich i trzecich
21 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe
14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny:
            - część pisemna
 
4 – 20 maja 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (część pisemna)
05 lipca 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Sesja 2. 2022 Lato (czerwiec - lipiec 2022), Formuła 2017:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
21 czerwca 2022 r.
 
20 czerwca 2022 r.
22 czerwca – 6 lipca 2022 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 2. 2022 LATO (czerwiec - lipiec 2022), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „dk”
            - model „w”, „wk”
 
 
2 – 7 czerwca 2022 r.
 
1 czerwca 2022 r.
8 – 19 czerwca 2022 r.
1 – 19 czerwca 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Technikum
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
07 stycznia 2022 r.
24, 25 marzec 2022 r.
02, 04, 05, 06 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Branżowej I stopnia
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
07 stycznia 2022 r.
25 marzec 2022 r.
02 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
 
 
 
Zebrania rodziców w roku szkolnym 2021/2022
 
20 września 2021 r. – zebrania rodziców uczniów oddziałów pierwszych i czwartych (z zachowaniem reżimu sanitarnego)
- godz. 16.00 spotkanie rodziców oddziałów pierwszych w sali konferencyjnej z przedstawicielami policji, po szkoleniu spotkanie w klasach:
            1 BRP             sala 115 / budynek F
            1 FTH             sala 001 / budynek F
            1 LTP              sala 203 / budynek D
            1 BBA            sala 110 / budynek F
- zebranie rodziców oddziałów czwartych o godz. 16.00 w pracowniach:
            4 L4H             sala 02 / budynek A
            4 P4                sala 12 / budynek B
            4 F4B              sala 103 / budynek F
18 listopada 2021 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
            godz. 16.00
27 stycznia 2022 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
            godz. 16.00
31 marca 2022 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
           godz. 16.00
26 maja 2022 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
           godz. 16.00
 
Uroczystości szkolne
(organizacja w zależności od warunków epidemicznych)
 
  • 5 października 2021 r. – Dzień Patrona Szkoły (Samorząd Uczniowski)
  • 14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych i drugich (wychowawcy klas trzecich)
  • 11 listopada 2021 r. – Święto Narodowe (zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych)
  • 22 grudnia 2021 r. – Szkolna Wigilia (katecheci, nauczyciele przedmiotów gastronomicznych)
  • 24-25 marca 2022 r. – Dzień Otwartych Drzwi Szkoły (zespół promocji szkoły oraz wszyscy nauczyciele)
  • 29 kwietnia 2022 r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (wychowawcy klas trzecich) oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja (zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych)
  • 24 czerwca 2022 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 (zespół nauczycieli wychowania fizycznego, zespół nauczycieli języków obcych)
 
Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022
 
Oddział
Zawód
Liczba tygodni
3 F4P
Technik rolnik
4
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
3 B4R
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
3 L4H
Technik weterynarii
4
Technik architektury krajobrazu
4
3 FTL
Technik rolnik
4
Technik weterynarii
4
3 BTH
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik architektury krajobrazu
4
3 PTR
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
 
Terminy oraz miejsca odbywania praktyk zawodowych, a także sposób ich zaliczania ustali kierownik szkolenia praktycznego.