Kalendarz szkolny

  • 18 września 2019 18:52
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
01 września 2022 r.
Zakończenie semestru zimowego dla klas czwartych
16 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1. 2023 ZIMA (styczeń - luty 2023), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, „dk”
 
 
10 - 14 stycznia 2023 r.
 
9 stycznia 2023 r. 
9 stycznia – 21 stycznia 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
31 marca 2023 r.
Zakończenie semestru zimowego dla pozostałych klas
13 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe
16 – 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
6- 11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny:
- część ustna       
- część pisemna
 
10 - 23 maja 2023 r.
4 – 23 maja 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (część pisemna)
07 lipca 2023 r.
Egzamin zawodowy - Sesja 2. 2023 LATO (czerwiec - lipiec 2023), Formuła 2019:
- część pisemna
- część praktyczna
            - model „d”
            - model „w”, „wk”, "dk"
 
 
2 – 7 czerwca 2023 r.
 
1 czerwca 2023 r.
1 – 18 czerwca 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego
31 sierpnia 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31 października 2022 r.
27, 28 marzec 2023 r.
02, 04, 05, 08 maja 2023 r.
09 czerwiec 2023 r.
dwa dni przeznaczone na egzamin zawodowy w zależności od jego harmonogramu
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
 
 
 
Zebrania rodziców w roku szkolnym 2022/2023
 
22 września 2022 r. – zebrania rodziców uczniów oddziałów pierwszych i czwartych
- godz. 16.00 spotkanie rodziców oddziałów pierwszych w sali konferencyjnej z przedstawicielami policji, po szkoleniu spotkanie w klasach:
           1 LT             sala 109 / budynek F
             1 BT            sala 115 / budynek F
             1 HT            sala 203 / budynek D
             1 PT             sala 13 / budynek B
             1 FTR          sala 14 / budynek B
             1 BBA         sala 01 / budynek F
- zebranie rodziców oddziałów czwartych (po gimnazjum) o godz. 16.00 w pracowniach:
            4 F4P             sala 110 / budynek F
            4 B4R            sala 011 / budynek F
            4 L4H            sala 103 / budynek F
18 listopada 2022 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
            godz. 16.00
13 stycznia 2023 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
            godz. 16.00
31 marca 2023 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
           godz. 16.00
19 maja 2023 r. – zebrania rodziców wszystkich oddziałów
           godz. 16.00
 
Uroczystości szkolne
 
 
  • 5 października 2022 r. – Dzień Patrona Szkoły
  • 14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych i drugich
  • 11 listopada 2022 r. – Święto Narodowe
  • 22 grudnia 2022 r. – Szkolna Wigilia
  • 23-24 marca 2023 r. – Dzień Otwartych Drzwi Szkoły
  • 28 kwietnia 2023 r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 23 czerwca 2023 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
 
Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023
 
Oddział
Zawód
Liczba tygodni
3 BTR
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
3 FTH
Technik rolnik
4
Technik architektury krajobrazu
4
3 LTP
Technik weterynarii
4
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
4 BTH
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
4
Technik architektury krajobrazu
4
4 PTR
Technik żywienia i usług gastronomicznych
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4
 
Terminy oraz miejsca odbywania praktyk zawodowych, a także sposób ich zaliczania ustali kierownik szkolenia praktycznego.