Zespół Szkół CKR w Nowosielcach w Programie PO WER

 • 25 kwietnia 2019 16:03

 


Zespół Szkół CKR w Nowosielcach
w  Programie PO WER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.
  
Projekt nr: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037643
 
Irlandzkie  praktyki uczniów ZS CKR w Nowosielcach
 
Okres realizacji: 01.12.2017 – 28.02.2019
Wartość projektu: 116 640,00 €

                                                                                    
Koordynator projektu   
Robert Piechocki 
 
 
 
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ
Irlandzkie  praktyki uczniów ZS CKR w Nowosielcach
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037643

 
Moduł  I
Warsztaty kelnerskie
/dla 22 – osobowej grupy uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych/
Prowadzący: Krakowska Szkoła Restauratorów
 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Warsztaty kelnerskie
7
20 kwiecień 2018 roku
/piątek/
godz. 09.00 – 16.00
sala: 203
Razem
-
7
-
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 


Moduł  II
Język angielski zawodowy – technikum weterynarii
Prowadzący: mgr Konrad Widota
 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski zawodowy
3
15  maj  2018 roku
/wtorek/
początek: godz.13.30
sala: 11
2.
Język angielski zawodowy
4
22  maj  2018 roku
/wtorek/
początek: godz.13.30
sala: 11
3.
Język angielski zawodowy
3
29 maj  2018 roku
/wtorek/
początek: godz.13.30
sala: 11
 
Razem
10
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  III
Język angielski zawodowy – technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum systemów oraz urządzeń energetyki odnawialnej
Prowadzący: mgr Konrad Widota
 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski zawodowy
3
14  maj  2018 roku
/poniedziałek/
początek: godz.13.30
sala: 11
2.
Język angielski zawodowy
4
21 maj  2018 roku
/poniedziałek/
początek: godz.13.30
sala: 11
3.
Język angielski zawodowy
3
28 maj  2018 roku
/poniedziałek/
początek: godz.13.30
sala: 11
 
Razem
10
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 
 Moduł  IV
Język angielski zawodowy – technikum żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzący: mgr Konrad Widota
 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski zawodowy
3
16  maj  2018 roku
/środa/
początek: godz.13.30
sala: 11
2.
Język angielski zawodowy
4
23 maj  2018 roku
/środa/
początek: godz.13.30
sala: 11
3.
Język angielski zawodowy
3
30 maj  2018 roku
/środa/
początek: godz.13.30
sala: 11
 
Razem
10
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 

Moduł  V
Zwyczaje i tradycje w Irlandii
Prowadzący: mgr Konrad Widota
  
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data,
godzina,
sala
1.
Technikum mechanizacji rolnictwa, technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technikum weterynarii.
2
17 maj 2018
roku /czwartek/ początek:
godz.13.30
sala: 11
2.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
2
24 maj 2018
roku /czwartek/
początek: godz.13.30
sala: 11
 
Razem
4
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 


Moduł  VI
 Przyszłość energii słonecznej – kurs zawodowy dla uczniów technikum systemów
i urządzeń energetyki odnawialnej
 
 Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Pińczuk
 
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data,
godzina,
sala
1.
Przyszłość energii słonecznej – kurs zawodowy
dla uczniów technikum
systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
7
16  maj  2018
roku /środa/
początek:
godz. 08.00
– 14.00 sala: 15
 
Razem
7
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa. 


Moduł  VII
Zastosowanie technologii GPS w rolnictwie precyzyjnym – kurs zawodowy dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Pińczuk

 
Lp.
zajęć
Tematyka
 Liczba  
 godzin 
Data,
godzina,
sala
1.
Zastosowanie technologii GPS w rolnictwie precyzyjnym –
kurs zawodowy dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
7
18  maj  2018 roku
/piątek/
początek: godz.
08.00 – 14.00
sala: 15 oraz hala uprawowa.
 
Razem
7
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 

Moduł  VIII
Zajęcia w prosektorium weterynaryjnym 
Prowadzący:  lek. wet. Stanisław Kaczor
 
Lp.
zajęć
Tematyka
 Liczba
 godzin
Data,
godzina,
sala
1.
Zajęcia w prosektorium weterynaryjnym.
7
18  maj  2018 roku
/piątek/ początek:
godz. 08.00 – 14.00
sala: prosektorium
weterynaryjne
 
Razem
7
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 

Moduł  IX
Bezpieczny pobyt na praktyce zagranicznej 
Prowadzący:  mgr Robert Piechocki
 
Lp.
zajęć
Tematyka
 Liczba
 godzin
Data,
godzina,
sala
1.
Bezpieczny pobyt na praktyce zagranicznej gr. I.
2
29  maj  2018 roku
/wtorek/
początek: godz.
12.00 – 14.00
sala: 3
2.
Bezpieczny pobyt na praktyce zagranicznej gr. II.
2
29  maj  2018 roku
/wtorek/
początek: godz.
15.00 – 17.00
sala: 3
 
 Razem
 4
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 
Grupy wymiany
 

Grupa 1
3 – 30 czerwca 2018

 1. Adamski Konrad
 2. Chrząszcz Eliza
 3. Cyparska Gabriela
 4. Cypcarz Hubert
 5. Gajda Paulina
 6. Gregorska Natalia
 7. Harydczak Klaudia
 8. Jaworska Sabina
 9. Konieczny Kacper
 10. Kopij Łukasz
 11. Łonyszyn Katarzyna
 12. Ochota Dominik
 13. Pawińska Natalia
 14. Piasta Paulina
 15. Przystasz Hubert
 16. Rabiej Piotr
 17. Sabat Karolina
 18. Stach Patryk
 19. Szczepek Sebastian
 20. Wojtowicz Dominika

Grupa 2
2 – 29 wrzesień 2018 

 1. Bednarz Anna
 2. Bogdan Paulina
 3. Gac Aleksandra
 4. Giebułtowska Katarzyna
 5. Goc Filip
 6. Harabasz Mateusz
 7. Janik Dawid
 8. Jurcaba Norbert
 9. Kończyk Dominik
 10. Lubiński Michał
 11. Makara Daniela
 12. Nowicka Patrycja
 13. Płaneta Sabina
 14. Sidorska Paula
 15. Siwik Sebastian
 16. Solecki Andrzej
 17. Śliwiak Grzegorz
 18. Świątek Karolina
 19. Urban Klaudia
 20. Wolanin Klaudia