Szkoła w programie Nowa jakość kształcenia ogólnego

  • 14 grudnia 2020 20:50
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ogłasza nabór uczniów Technikum ZSCKR i nauczycieli ZSCKR
 do udziału w projekcie
Pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 osi priorytetowej - IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i harmonogramem realizacji kursów i szkoleń.
 
 
Obóz programisty w Zatwarnicy
W ostatnim tygodniu wakacji, tj.  od 28. 08 do 01.09. 2017 r. w ośrodku wypoczynkowo- szkoleniowym w Zatwarnicy, w Bieszczadach, odbył się obóz programisty.Grupa 12 uczniów uczestniczyła w 40 godzinnym szkoleniu na temat programowania. Poznali podstawowe pojęcia i zasady programowania w różnych językach, a także tworzenia algorytmów postępowania przed tworzeniem projektu programu. Zajęcia warsztatowe polegały na praktycznym wykorzystaniu programowania strukturalnego do pisania programów (praca z językiem Turbo Pascal) oraz poznaniu zasad programowania w języku obiektowym na bazie Delphi 7. Szkolenie prowadził wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. 
 
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu
W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje kluczowe z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz matematyki, ponadto prowadzone są zajęcia warsztatowe z fizyki, biologii, chemii oraz geografii. Uczniowie nie tylko utrwalają zdobytą wcześniej wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają swoje zainteresowania, wykonując ciekawe ćwiczenia, zadania czy dośwadczenia. Uczestnicy projektu wyjeżdżają, w ramach zajęć, np. na pokazy z fizyki na Politechnikę Rzeszowską, do Młodzieżowego Obserwatorium Astonimicznego w Niepołomicach, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy też Magurskiego Parku Narodowego.
 
Warsztaty w MOA
W dniach 14 – 15 listopada 2017 r. uczniowie ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyli w warsztatach astronomicznych „Piknik pod Gwiazdami” w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Uczestnikami zajęć była młodzież, która korzysta z zajęć dodatkowych z fizyki i geografii w ramach projektu.
W trakcie trwania pikniku uczestnicy wzięli udział w prelekcji o tematyce astronomicznej i obserwacjach astronomicznych z wykorzystaniem teleskopów. Młodzież zapoznała się z zadaniami MOA. W ramach pikniku uczniowie poznali również  historię Niepołomic. 


W dniach 10 – 11 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyli w II edycji warsztatów astronomicznych „Piknik pod Gwiazdami” w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Uczestnikami zajęć była młodzież, która korzysta z zajęć dodatkowych z fizyki i geografiiw ramach projektu „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”.  
 
Zajęcia w Politechnice Rzeszowskiej
W dniu 14 grudnia 2017 r. w ramach zajęć dodatkowych z fizyki i współpracy z Politechniką Rzeszowską młodzież z ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych z fizyki. Zajęcia odbyły się na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Młodzież pod czujnym okiem wykładowców miała możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku oraz doświadczeń z laserem.
Kolejne zajęcia takie zajęcia miały miejsce 11 czerwca 2018 r.
 
Piknik Naukowy
W dniach 12 i 13 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach uczestniczyli w pokazach i warsztatach prezentowanych przez Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Zajęcia te zostały zorganizowane i zrealizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”.
Pokazy dotyczyły zagadnień: 1 pokaz- Muzyka, 2 pokaz-Ciśnienie. Zainteresowani uczniowie wzięli udział w warsztatach z daktyloskopii, podczas których mieli możliwość badać odciski palców i poznać rolę takiego badania w kryminalistyce.
Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny były atrakcyjne dla uczniów, którzy bawiąc się – poznawali i zapamiętywali wiele treści, praw i zasad występujących w przyrodzie, a dotyczących muzyki, dźwięków, ciśnienia oraz metod daktyloskopii.x
Kolejne zajęcia w ramach Pikniku Naukowego odbyły sie 15 czerwca 2018r. Tym razem zajęcia warsztatowe i pokazy prowadzone były przez naszych nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych.
 
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” w dniach 13 – 15.05.2018r. odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Młodzież miała możliwość przeprowadzenia samodzielnych doświadczeń na interaktywnych wystawach oraz aktywnie uczestniczyła w laboratoriach z biologii, chemii, fizyki i robotyki. Dodatkową atrakcją dla młodzieży było zwiedzanie zoo, Starego Miasta oraz podziwianie panoramy Warszawy z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. 
 
Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego
W dniu 23 maja 2018r. grupa młodzieży naszej szkoły w ramach projektu „ Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” uczestniczyła w zajęciach terenowych odbywających się w Magurskim Parku Narodowym. Uczniowie zapoznali się  florą i fauną MPN, zwiedzili muzeum oraz uczestniczyli w warsztatach dotyczących monitoringu zwierząt.
 
Zajęcia laboratoryjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku
12 czerwca 2018 r. młodzież naszej szkoły w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach" uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z biologii w PWSZ w Sanoku. Temat zajęć dotyczył badania odczynu gleby oraz sposobu wapnowania. 
 
Warsztaty dla uczniów: Skuteczne uczenie się i kreatywności
Od września 2017r. do końca stycznia 2018r. prowadzone były warsztaty Skuteczne uczenie się i kreatywności dla uczniów wszystkich klas. Zajęcia prowadziła psycholog Pani Beata Kozłowska.
 
Szkolenia dla nauczycieli
W ramach projektu "Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcech" nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących uczestniczyli w szkoleniach takich jak:
1. Warsztaty skutecznego nauczania i motywowania uczniów.
2. Warsztaty pt.: "Jak przygotować kurs na platformie Moodle?"
3. Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela.
4. Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.