Informacje KKZ - rolnik

  • 13 grudnia 2020 20:08
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach informuje, że trwa nabór w roku szkolnym 2022/2023 na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Rolnik – kwalifikacja ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji. Słuchaczem kursu może być:
- absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
- absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej i absolwenci techników i szkół wyższych.

 
Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Kurs jest zorganizowany w formie zaocznej. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie Szkoły oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.
 
Kontakt:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach
Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 106
38 - 530 Zarszyn
tel. 13 4653980
sekretariat@zsckr-nowosielce.pl