Umiejętności zawodowe ponad granicami

  • 04 grudnia 2019 11:41
W szybko zmieniającym się świecie młody człowiek nie może tylko posiadać wąskich umiejętności zawodowych, ale musi uczyć się współpracy, pracy w zespole, budowania relacji w środowisku pracy, odnoszenia się do kontekstu kulturowego, szczególnie kiedy kształci się w obszarze pogranicza. Dlatego celem projektu „Umiejętności zawodowe ponad granicami” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach we współpracy z Vyshhnia College Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego było połączenie kształcenia zawodowego z nabywaniem umiejętności społecznych. 
Nauczyciele i uczniowie dwóch szkół z Polski i Ukrainy wspólnie uczyli się umiejętności zawodowych i jednocześnie poznawali kulturę, tradycję i historię swoich regionów. Przygotowany wniosek w konkursie Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zakładał organizację dwóch spotkań młodzieży dotyczących podnoszenia praktycznych kompetencji zawodowych technika weterynarii, kształcenie pracy metodą projektu od pomysłu po ewaluację, uczenie współpracy, porozumienia i dialogu, a także dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce od 1 do 8 września 2019 i w tym czasie grupa 20 uczniów i 2 opiekunów miała m.in. warsztaty w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie, Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie. W czasie zajęć uczestnicy poznawali zagadnienia m.in. z zakresu rozpoznawania gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących, zdrowia zwierząt, kontroli i nadzoru weterynaryjnego w UE i na Ukrainie. Mogli też zobaczyć w czasie gier integracyjnych i terenowych Sanok, Odrzykoń, czy uczestniczyć w tradycyjnych dożynkach, które w tym czasie odbywały się w Nowosielcach. Spotkali się z artystami z Regionalnego Zespołu Ludowego „Ziemia Sanocka” działającego przy OSP Nowosielce oraz strażakami ochotnikami, którzy przygotowali dla nich ćwiczenia pożarnicze. 
Drugie spotkanie młodzieży odbyło się na Ukrainie w Wiszni od 24 września do 1 października 2019 i tym razem młodzi ludzie mieli okazję m.in. wziąć udział w zajęciach w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym, Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, poznać fermy, instytucje z otoczenia rolnictwa oraz w czasie gry terenowej zwiedzać Lwów, Wisznię i Rudki. 
Na zakończenie obu spotkań odbyły się podsumowania w Nowosielcach i Wiszni, w czasie których podzielono się zdobytymi doświadczeniami, a także raz jeszcze dzień po dniu przypomniano spotkania i ich rezultaty. Projekt „Umiejętności zawodowe ponad granicami” został sfinansowany ze środków Polsko- Ukraińskiej rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

Wartość projektu: 49598,89 zł

 
Z kart projektu
 
W jaki sposób kształci się uczniów na kierunku technik weterynarii na Ukrainie? Jaką wiedzę można zdobyć na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym i Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego? Co wiemy o Lwowie, Wiszni i Rudkach? Jakie są zakłady doświadczalne i farmy na Ukrainie?
 
Odpowiedzi na te i inne pytania mogli poznać nasi uczniowie w czasie pobytu na Ukrainie w ramach Projektu „Umiejętności zawodowe ponad granicami”, który został sfinansowany ze środków Polsko- Ukraińskiej rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.
 
Polecamy prezentację przygotowaną na podsumowanie projektu na Ukrainie przez naszych kolegów z Vyshhnia College Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego.