Your International Training

  • 22 kwietnia 2017 12:33
Your International Training (YIT) to irlandzka organizacja zajmująca się działalnością w zakresie usług związanych z tematyką rozwoju zawodowego i edukacji. Powstała ona w 2007 i od tego czasu organizuje praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy językowo-kulturalne oraz profesjonalne szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń.  Nasz partner szczególnie   promuje i organizuje projekty praktyk i staży, które pomagają uczniom i nauczycielom w wykorzystaniu zalet, jakie wynikają z możliwości rozwijania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach europejskich programów edukacyjnych.  Europejskie programy mobilności Leonardo, a następnie Erasmus+ pozwalają firmie YIT na organizację praktyk i staży zawodowych dla nauczycieli, uczniów i studentów z całej Europy. Ich celem jest edukacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników, ich perspektyw zawodowych przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego, co w dalszej perspektywie wpływa na ich konkurencyjność na rynku pracy. Firma Your International Training jest również organizatorem zawodowych kursów językowych i warsztatów na temat kultury, stylu życia oraz obyczajów w krajach Unii Europejskiej.

Firma mieści się w Mallow, w Hrabstwie  Cork  na południu Irlandii,  co umożliwia współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się szkoleniem zawodowym jak Mallow College of Further Education, FAS Training Centre (Narodowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Irlandii) czy też Cork Institute of Technology  jak i firmami o profilu działalności zgodnym z kierunkami kształcenia oferowanymi przez naszą szkołę, w tym zajmującymi się mechanizacją rolnictwa, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, weterynarią czy gastronomią. Firmy te od lat szkolą absolwentów lokalnych szkół zawodowych - dysponują więc doświadczeniem we współpracy z lokalnymi placówkami szkolenia zawodowego oraz instytucjami zajmującymi się aktywizacja zawodową.    Pozwoli to uczniom jak i kadrze zawodowej na zaznajomienie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla ich dziedzin, zgodnymi z wymaganiami podstawy programowej dla praktyki zawodowej (przykładowe programy praktyki dla zawodów).

Ponadto, warunki zakwaterowania, pobytu oraz program kulturalny zaoferowane przez YIT okazały się konkurencyjne w stosunku do tych zaproponowanych przez innych potencjalnych partnerów. Pozwoli to naszym uczniom nie tylko na zdobycie doświadczeń zawodowych, ale i na rzeczywiste doświadczenie  irlandzkiego stylu życia u miejscowych rodzin, jak i poprawę warunków materialnych poprzez zastrzyk finansowy w postaci pokaźnego „kieszonkowego.”

Reasumując, współpraca z Your International Training pozwoli w pełni zrealizować założenia naszego projektu: wsparcie uczniów w zdobywaniu, rozwijaniu i wzbogacaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych oraz osobowościowych w środowisku międzynarodowym.