Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

  • 19 września 2013 20:00
Dyrektor mgr inż. Tomasz Prawda
Wicedyrektor dr inż. Ryszard Dziekan
Wicedyrektor mgr Robert Piechocki
Kierownik internatu mgr Wiesław Śnieżek
Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Augustyn Goc
Kierownik warsztatów szkolnych mgr inż. Grzegorz Pińczuk

 

Lp. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty / e-mail
1 mgr inż. Andrzej Adamski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
aadamski@zsckr-nowosielce.pl
2 mgr inż. Robert Bachta przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
rbachta@zsckr-nowosielce.pl
3 mgr inż. Mariusz Bąk praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mbak@zsckr-nowosielce.pl
4 mgr inż. Krzysztof Bendza

teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
teoretyczne przedmioty w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
kbendza@zsckr-nowosielce.pl

5 mgr Sylwia Bieleń bibliotekarz
sbielen@zsckr-nowosielce.pl
6 mgr Małgorzata Bienia teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
mbienia@zsckr-nowosielce.pl
7 mgr Katarzyna Borek język angielski
kborek@zsckr-nowosielce.pl
8 mgr Irena Broda biologia
ibroda@zsckr-nowosielce.pl
9 mgr inż. Anna Brodzicka chemia, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
abrodzicka@zsckr-nowosielce.pl
10 mgr Renata Cecuła język polski
rcecula@zsckr-nowosielce.pl
11 mgr Marek Cymerman plastyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
mcymerman@zsckr-nowosielce.pl
12 mgr inż. Patrycja Czajnik wychowawca w internacie
pczajnik@zsckr-nowosielce.pl
13 mgr Renata Czajnik wychowawca w internacie
rczajnik@zsckr-nowosielce.pl
14 mgr inż. Jakub Czerkies podstawy przedsiębiorczości, ekonomiczne przedmioty zawodowe, teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
jczerkies@zsckr-nowosielce.pl
15 mgr inż. Marian Czubek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik rolnik
mczubek@zsckr-nowosielce.pl
16 dr inż. Ryszard Dziekan ekonomiczne przedmioty zawodowe
rdziekan@zsckr-nowosielce.pl
17 mgr inż. Sabina Fiałkiewicz-Woźniak bezpieczeństwo i higiena pracy, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
sfialkiewicz@zsckr-nowosielce.pl
18 mgr Krystyna Gagatko wychowawca w internacie
kgagatko@zsckr-nowosielce.pl
19 mgr Dorota Galant-Mistak doradca zawodowy, pedagog
dgalant-mistak@zsckr-nowosielce.pl
20 mgr inż. Augustyn Goc praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
agoc@zsckr-nowosielce.pl
21 mgr inż. Józef Gocko teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
jgocko@zsckr-nowosielce.pl
22 mgr Joanna Granatowska historia
jgranatowska@zsckr-nowosielce.pl
23 mgr inż. Maciej Granatowski

informatyka, matematyka
teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgranatowski@zsckr-nowosielce.pl

24 lek. wet. Stanisław Kaczor teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
kkaczor@zsckr-nowosielce.pl
25
mgr inż. Anna Kawa
wychowawca w internacie
akawa@zsckr-nowosielce.pl
26 mgr inż. Justyna Kirylejza wychowawca w internacie, teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
jkirylejza@zsckr-nowosielce.pl
27 mgr Elwira Kogut matematyka
ekogut@zsckr-nowosielce.pl
28 mgr Rafał Komański wychowanie fizyczne
rkomanski@zsckr-nowosielce.pl
29 mgr Wioletta Kopaniszyn język niemiecki, język angielski
wkopaniszyn@zsckr-nowosielce.pl
30 mgr Agnieszka Kosiarska matematyka, fizyka
akosiarska@zsckr-nowosielce.pl
31 mgr Dagmara Kowalczyk geografia, wychowanie fizyczne
dkowalczyk@zsckr-nowosielce.pl
32 mgr Bernadeta Kwolek religia
bkwolek@zsckr-nowosielce.pl
33 mgr Halina Kwolek język niemiecki
hkwolek@zsckr-nowosielce.pl
34 mgr inż. Anna Łuszcz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne przedmioty zawodowe
aluszcz@zsckr-nowosielce.pl
35 mgr inż. Elżbieta Łuszcz wychowawca w internacie
eluszcz@zsckr-nowosielce.pl
36 mgr Urszula Małek wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
umalek@zsckr-nowosielce.pl
37 mgr Jolanta Mroszczyk pedagog, terapeuta
jmroszczyk@zsckr-nowosielce.pl
38 lek. wet. Krzysztof Mrozek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
kmrozek@zsckr-nowosielce.pl
39 s. Tymotea, Urszula Mucha religia
umucha@zsckr-nowosielce.pl
40 mgr Artur Niemczyk wychowanie fizyczne
aniemczyk@zsckr-nowosielce.pl
41 mgr inż. Edyta Pałuk wychowawca w internacie, język niemiecki
epaluk@zsckr-nowosielce.pl
42 dr inż. Piotr Pankowski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik weterynarii
ppankowski@zsckr-nowosielce.pl
43 mgr Agata Pastuszek matematyka
apastuszek@zsckr-nowosielce.pl
44 mgr Robert Piechocki język polski
rpiechocki@zsckr-nowosielce.pl
45 mgr inż. Grzegorz Pińczuk teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
gpinczuk@zsckr-nowosielce.pl
46 mgr inż. Andrzej Piotrowski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie pszczelarz
apiotrowski@zsckr-nowosielce.pl
47 mgr inż. Tomasz Prawda teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
tprawda@zsckr-nowosielce.pl
48 mgr inż. Leszek Rąpała teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
lrapała@zsckr-nowosielce.pl
49 mgr inż. Paweł Ruszel teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik weterynarii
pruszel@zsckr-nowosielce.pl
50 mgr Marek Rzeszutko nauka jazdy ciągnikiem, nauka jazdy samochodem
mrzeszutko@zsckr-nowosielce.pl
51 mgr inż. Krzysztof Skoczołek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
kskoczolek@zsckr-nowosielce.pl
52 Smolski Marcin instruktor nauki jazdy
msmolski@zsckr-nowosielce.pl
53 mgr inż. Jerzy Szymański podstawy elektrotechniki
jszymanski@zsckr-nowosielce.pl
54 mgr Marcin Śnieżek wychowanie fizyczne
msniezek@zsckr-nowosielce.pl
55 mgr Wiesław Śnieżek wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca w internacie
wsniezek@zsckr-nowosielce.pl
56 mgr Marcin Turek edukacja dla bezpieczeństwa
mturek@zsckr-nowosielce.pl
57 Waldemar Wal instruktor nauki jazdy
wwal@zsckr-nowosielce.pl
58 mgr Konrad Widota język angielski
kwidota@zsckr-nowosielce.pl
59 mgr inż. Agnieszka Wiśniewska teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
awisniewska@zsckr-nowosielce.pl
60 mgr Wiesława Wojciechowska praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
wwojciechowska@zsckr-nowosielce.pl
61 mgr Wacław Żuchowski praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
wzuchowski@zsckr-nowosielce.pl
62 mgr Błaszczyk Adam ekonomiczne przedmioty zawodowe
63 mgr Czopek-Lech Natalia teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
64 mgr Jolanta Fabisz religia
65 mgr Adam Gebus matematyka
66 mgr Joanna Gomułka wychowawca w internacie
67 mgr Marian Kiszka zajęcia praktyczne
68 mgr Przemysław Klepacz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik rolnik
69 mgr Monika Krawczyk ekonomiczne przedmioty zawodowe
70 mgr Zygmunt Michenko teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik rolnik
71 mgr Paulina Pankowska teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
72 mgr Marian Proćko matematyka
73 mgr Agnieszka Skarbek-Hłouszek język polski
74 mgr Jolanta Skoczołek wychowawca w internacie
75 mgr Iwona Tokarska pedagog specjalny
76 mgr Franciszek Władyka teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
77 mgr Natalia Ziemiańska język angielski