Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

  • 19 września 2013 20:00
Dyrektor mgr inż. Józef Gocko
Wicedyrektor dr inż. Ryszard Dziekan
Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Augustyn Goc
Kierownik internatu mgr Urszula Małek

 

Lp. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty / e-mail
1 mgr inż. Andrzej Adamski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
aadamski@zsckr-nowosielce.pl
2 mgr inż. Robert Bachta przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
rbachta@zsckr-nowosielce.pl
3 mgr inż. Mariusz Bąk praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mbak@zsckr-nowosielce.pl
4 mgr inż. Krzysztof Bendza

teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
teoretyczne przedmioty w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
kbendza@zsckr-nowosielce.pl

5 mgr Sylwia Bieleń bibliotekarz
sbielen@zsckr-nowosielce.pl
6 mgr Małgorzata Bienia teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
mbienia@zsckr-nowosielce.pl
7 mgr Katarzyna Borek język angielski
kborek@zsckr-nowosielce.pl
8 mgr Irena Broda biologia
ibroda@zsckr-nowosielce.pl
9 mgr inż. Anna Brodzicka chemia, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
abrodzicka@zsckr-nowosielce.pl
10 mgr Renata Cecuła język polski
rcecula@zsckr-nowosielce.pl
11 mgr Marek Cymerman plastyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
mcymerman@zsckr-nowosielce.pl
12 mgr inż. Patrycja Czajnik wychowawca w internacie
pczajnik@zsckr-nowosielce.pl
13 mgr Renata Czajnik wychowawca w internacie
rczajnik@zsckr-nowosielce.pl
14 mgr inż. Jakub Czerkies podstawy przedsiębiorczości, ekonomiczne przedmioty zawodowe, teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
jczerkies@zsckr-nowosielce.pl
15 mgr inż. Marian Czubek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik rolnik
mczubek@zsckr-nowosielce.pl
16 dr inż. Ryszard Dziekan ekonomiczne przedmioty zawodowe
rdziekan@zsckr-nowosielce.pl
17 mgr inż. Sabina Fiałkiewicz-Woźniak bezpieczeństwo i higiena pracy, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
sfialkiewicz@zsckr-nowosielce.pl
18 mgr Krystyna Gagatko wychowawca w internacie
kgagatko@zsckr-nowosielce.pl
19 mgr Dorota Galant-Mistak doradca zawodowy, pedagog
dgalant-mistak@zsckr-nowosielce.pl
20 mgr inż. Augustyn Goc praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
agoc@zsckr-nowosielce.pl
21 mgr inż. Józef Gocko teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
jgocko@zsckr-nowosielce.pl
22 mgr Joanna Granatowska historia
jgranatowska@zsckr-nowosielce.pl
23 mgr inż. Maciej Granatowski

informatyka, matematyka
teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgranatowski@zsckr-nowosielce.pl

24 lek. wet. Stanisław Kaczor teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
kkaczor@zsckr-nowosielce.pl
25
mgr inż. Anna Kawa
wychowawca w internacie
akawa@zsckr-nowosielce.pl
26 mgr inż. Justyna Kirylejza wychowawca w internacie, teoretyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
jkirylejza@zsckr-nowosielce.pl
27 mgr Elwira Kogut matematyka
ekogut@zsckr-nowosielce.pl
28 mgr Rafał Komański wychowanie fizyczne
rkomanski@zsckr-nowosielce.pl
29 mgr Wioletta Kopaniszyn język niemiecki, język angielski
wkopaniszyn@zsckr-nowosielce.pl
30 mgr Agnieszka Kosiarska matematyka, fizyka
akosiarska@zsckr-nowosielce.pl
31 mgr Dagmara Kowalczyk geografia, wychowanie fizyczne
dkowalczyk@zsckr-nowosielce.pl
32 mgr Bernadeta Kwolek religia
bkwolek@zsckr-nowosielce.pl
33 mgr Halina Kwolek język niemiecki
hkwolek@zsckr-nowosielce.pl
34 mgr inż. Anna Łuszcz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne przedmioty zawodowe
aluszcz@zsckr-nowosielce.pl
35 mgr inż. Elżbieta Łuszcz wychowawca w internacie
eluszcz@zsckr-nowosielce.pl
36 mgr Urszula Małek wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
umalek@zsckr-nowosielce.pl
37 mgr Jolanta Mroszczyk pedagog, terapeuta
jmroszczyk@zsckr-nowosielce.pl
38 lek. wet. Krzysztof Mrozek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik weterynarii
kmrozek@zsckr-nowosielce.pl
39 s. Tymotea, Urszula Mucha religia
umucha@zsckr-nowosielce.pl
40 mgr Artur Niemczyk wychowanie fizyczne
aniemczyk@zsckr-nowosielce.pl
41 mgr inż. Edyta Pałuk wychowawca w internacie, język niemiecki
epaluk@zsckr-nowosielce.pl
42 dr inż. Piotr Pankowski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik weterynarii
ppankowski@zsckr-nowosielce.pl
43 mgr Agata Pastuszek matematyka
apastuszek@zsckr-nowosielce.pl
44 mgr Robert Piechocki język polski
rpiechocki@zsckr-nowosielce.pl
45 mgr inż. Grzegorz Pińczuk teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
gpinczuk@zsckr-nowosielce.pl
46 mgr inż. Andrzej Piotrowski teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie pszczelarz
apiotrowski@zsckr-nowosielce.pl
47 mgr inż. Tomasz Prawda teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
tprawda@zsckr-nowosielce.pl
48 mgr inż. Leszek Rąpała teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
lrapała@zsckr-nowosielce.pl
49 mgr inż. Paweł Ruszel teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodach technik rolnik, technik weterynarii
pruszel@zsckr-nowosielce.pl
50 mgr Marek Rzeszutko nauka jazdy ciągnikiem, nauka jazdy samochodem
mrzeszutko@zsckr-nowosielce.pl
51 mgr inż. Krzysztof Skoczołek teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
kskoczolek@zsckr-nowosielce.pl
52 Smolski Marcin instruktor nauki jazdy
msmolski@zsckr-nowosielce.pl
53 mgr inż. Jerzy Szymański podstawy elektrotechniki
jszymanski@zsckr-nowosielce.pl
54 mgr Marcin Śnieżek wychowanie fizyczne
msniezek@zsckr-nowosielce.pl
55 mgr Wiesław Śnieżek wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca w internacie
wsniezek@zsckr-nowosielce.pl
56 mgr Marcin Turek edukacja dla bezpieczeństwa
mturek@zsckr-nowosielce.pl
57 Waldemar Wal instruktor nauki jazdy
wwal@zsckr-nowosielce.pl
58 mgr Konrad Widota język angielski
kwidota@zsckr-nowosielce.pl
59 mgr inż. Agnieszka Wiśniewska teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
awisniewska@zsckr-nowosielce.pl
60 mgr Wiesława Wojciechowska praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
wwojciechowska@zsckr-nowosielce.pl
61 mgr Wacław Żuchowski praktyczne przedmioty zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
wzuchowski@zsckr-nowosielce.pl