INFORMACJA PROGRAM ERASMUS+ Mobilność edukacyjna

  • 12 września 2015 21:30

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach organizuje zebranie informacyjne dotyczące realizacji programu ERASMUS+ (wyjazd na praktykę zawodową w Niemczech). Tytuł projektu: Moje wykształcenie – moja szansa, nr umowy 2014-1-PL01-KA102-001448.

Na spotkanie zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu wraz z rodzicami. Podczas spotkania zostaną omówione następujące kwestie: cele oraz etapy realizacji projektu, program praktyk, sprawy związane bezpośrednio z wyjazdem (ubezpieczenie, opieka medyczna, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk).

Zebranie odbędzie się dnia 15.09.2015r. (wtorek) godzina 16.30 - GŁÓWNY BUDYNEK SZKOŁY.

koordynator projektu

Grzegorz Pińczuk