Przyszłość zaczyna się dziś

  • 03 maja 2011 00:04

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Realizowany jest on poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
 W ramach powyższego Programu Operacyjnego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach we współpracy z Gminą Zarszyn złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  o dofinansowanie projektu pt. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Realizacja projektu przypada na okres od 01.09.2010 – 30.09.2012 r. Działania skierowane będą do 165 uczniów ZSCKR w Nowosielcach i polegać będą na wzmocnieniu ich pozycji, jako absolwentów, na rynku pracy poprzez podniesienie wiedzy, nabycia różnych praktycznych umiejętności zawodowych.
 
Szczegółowe cele projektu to:
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów tj spawanie, bukieciarstwo, BitFarma,  AutoCAD,
  • Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • Wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego
  • Przygotowanie do matury dla uczniów klas IV (jęz. angielski i  matematyka) 
Wnioskowana kwota dofinansowania:
·        2010 rok – 214 531,90 zł.
·        2011 rok – 528 035,69 zł.
·        2012 rok – 350 523,27 zł. 
   W sumie: 1 093 101,86 zł.
 
 

Harmonogram realizacji projektu pn: "Przyszłość zaczyna się dziś"

 
Edycja I
REKRUTACJA – listopad 2010 – październik 2010
Moduł I (wyrównanie poziomu wiedzy) dla klas I i II: grudzień 2010 – czerwiec 2011
Moduł II (przygotowanie do matury) dla kasy IV: grudzień 2010 – kwiecień 2011
Moduł III (Specjalistyczne kursy) dla klas II i III: grudzień 2010 – kwiecień 2011
- kurs Bukieciarstwa: marzec 2011– kwiecień 2011
- kurs BitFarma: grudzień 2010 – kwiecień 2011
- kurs AutoCad: marzec 2011 – kwiecień 2011
Moduł IV(kurs spawania) dla klasy IV: luty 2011 – kwiecień 2011
Obóz językowy dla najlepszych uczniów: lipiec 2011
 
Edycja II
REKRUTACJA – wrzesień 2011 - październik 2011
Moduł I (wyrównanie poziomu wiedzy) dla klas I i II: październik 2011 – czerwiec 2012
Moduł II (przygotowanie do matury) dla kasy IV: październik 2011 – kwiecień 2012
Moduł III (Specjalistyczne kursy) dla klas II i III: październik 2011 – kwiecień 2012
- kurs Bukieciarstwa: listopad 2011
- kurs BitFarma: październik 2011 – kwiecień 2012
- kurs AutoCad: styczeń 2012 – marzec 2012
Moduł IV(kurs spawania) dla klasy IV: styczeń 2012 – marzec 2012
Obóz językowy dla najlepszych uczniów: lipiec 2012