Biblioteka

  • 06 maja 2011 21:20

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, 
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”. 

Jan Paweł II

 

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
Poniedziałek 715- 1335
Wtorek 715- 910; 955- 1425
Środa 730- 1245
Czwartek 715- 1340
Piątek 710- 1335

Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni połączonej z czytelnią, w której mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
W BIBLIOTECE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO !

Księgozbiór biblioteki dostosowany jest do potrzeb uczniów
i nauczycieli. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularnonaukowe, metodyczne i pedagogiczne, podręczniki, zbiory specjalne (multimedialne słowniki i encyklopedie, płyty z lekturami szkoły średniej, CD i DVD z zakresu: historii, biologii, geografii, kultury.
W czytelni wydzielony jest bogaty księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne (dziedzinowe), różnorodne słowniki, opracowania lektur, biografie, przewodniki, atlasy, albumy. Uczniowie mogą z nich korzystać na miejscu.
W czytelni uczniowie mogą również korzystać ze zgromadzonych czasopism ogólnych i fachowych.
Biblioteka działa w oparciu o regulaminy:
REGULAMIN BIBLIOTEKI
REGULAMIN CZYTELNI
REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
W pomieszczeniach biblioteki eksponowane są wystawki książek, a także wystawki okolicznościowe, organizowane konkursy czytelnicze i biblioteczne.