Partnerzy w Niemczech

  • 22 listopada 2016 18:58
Dane instytucji partnerskiej

 

Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien
Numer PIC: 947518990
Numer KRS (jeśli dotyczy) lub numer REGON
VR 2888 – Vereinsregister: Amtsgericht Dresden
 
Adres siedziby stowarzyszenia:                        Adres do korespondencji:
Europa-Direkt e.V.                                           Europa-Direkt e.V.
Wurzener Str. 35                                             PF 10 08 62
01127 Dresden                                                 01078 Dresden
 
Kraj: Niemcy / Deutschland
Region: Sachsonia / Sachsen
Strona internetowa: www.europa-direkt.com
E-mail: europa.direkt@googlemail.com
Telefon: 0049 351 25 10 604
 
Cele i działania instytucji:
Stowarzyszenie Europa Direkt jest Organizacją Pożytku Publicznego, mającą swoją siedzibę w Dreźnie. Od niemal 20 lat organizuje międzykulturowe projekty wymian młodzieży dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkolenia dla animatorów wymian młodzieży, tandemy językowe, wizyty studyjne, konferencje oraz projekty mobilności programu Erasmus + we współpracy z parnterami z Polski, Francji i Hiszpanii.

Działania i doświadczenie instytucji w dziedzinie, której dotyczy projekt:
Jedną z głównych grup docelowych stowarzyszenia Europa-Direkt e.V. jest młodzież kształcąca się w w różnych kierunkach zawodowych. Do realizowanych projektów należą zarówno projekty mobilności, wymiany młodzieży, jak i wiyzty studyjne. W związku z powyższym stowarzyszenie posiada liczne kontakty z przedsiębiorstwami oraz placówkami oświatowymi szkolnictwa zawodowego w całych Niemczech.
 
Doświadczenie pracowników instytucji w dziedzinie, której dotyczy projekt:
Zespół stowarzyszenia Europa-Direkt e.V. składa się z 4 osób, posiadających kwalifikacje do organizowania i prowadzenia międzykulturowych projektów o charakterze edukacyjnym. W kadrze stowarzyszenia znajdują się również osoby będące trenerami w zakresie pedagogiki międzykulturowej. Zespół stowarzyszenia posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji, koordynowaniu i realizacji międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym.