Organ prowadzący szkołę

  • 12 grudnia 2020 20:54

Na podstawie przepisów art. 8 ust 7 pkt 1 ustawy, z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi61 zespoły szkół rolniczych, na terenie całego kraju.
Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316 z późn. zm.).
Od 1 stycznia 2008 roku szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Informacja tel.: +48 222 500 118 

Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51

adres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP