Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

  • 22 listopada 2018 09:45
1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się również użytkowaniem, obsługą systemów rolnictwa precyzyjnego stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych.
 
2. Informacja dodatkowa:
- praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,
- kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego w całej Unii Europejskiej,
- uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej.
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwi
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
 
4. Sylwetka absolwenta:
Uczniowie mają prawo do bezpłatnego prawa jazdy kategorii B i T. Mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia takie jak:
- obsługi maszyn rolniczych,
- kombajnu zbożowego,
- prasy wysokiego stopnia zgniotu,
- opryskiwaczy,
- spawacza,
- obsługi maszyn specjalnych, obsługi wózków widłowych,
- operatora koparko–ładowarki.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
- oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
 
5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może znaleźć zatrudnienie w:
- fabrykach maszyn rolniczych,
- zakładach przy montażu urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
- warsztatach naprawczych urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
- firmach handlowych oferujących sprzęt i pojazdy rolnicze,
- jako przedstawiciel handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy,
- serwisach naprawczych sprzętu rolniczego,
- w gospodarstwach rolnych,
- prowadzić samodzielną działalność gospodarczą – np. warsztat naprawy maszyn rolniczych,
- prowadzić indywidualne gospodarstwo,
- w spółdzielniach kółek rolniczych.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posada nową bazę dydaktyczną, oddaną do użytku w maju 2018 roku. Składa się ona z dwóch budynków: hali maszyn i upraw, oraz budynku dydaktycznego. Hala ma wymiary: długość 90 m i szerokość 25 m. Obiekt składa się z dwóch części, pierwsza o długości 30 m, którą stanowi hala maszyn, przeznaczona na przechowywanie i naprawę maszyn i ciągników, druga część o długości 60 m, przeznaczona jest na całoroczną naukę prac agregatami ciągnikowymi takich zabiegów jak: uprawa, siew, pielęgnacja itp. W budynku dydaktycznym znajduje się zaplecze do praktycznej nauki zawodu. Na parterze mieszczą się pracownie: elektrotechniki, obróbki ręcznej, spawalnia, obróbki mechanicznej i montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej. Natomiast na piętrze jest 6 sal dydaktycznych i aula prezentacyjna.