Harmonogram zjazdów KKZ

  • 13 grudnia 2020 20:19
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROL.03 PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ
SEMESTR I
 
Data Przedmiot Prowadzący L. godz. L. godz.
od 8.00 od 15.00
05.11.2021 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
       
06.11.2021 Zajęcia praktyczne - prod. roślinna M. Czubek 5  
Zajęcia praktyczne - prod. roślinna M. Czubek 5  
19.11.2021 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
Chów i hodowla pszczół A. Piotrowski   3
20.11.2021 Zajęcia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 3  
Zajęcia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 7  
03.12.2021 Gospodarka pasieczna A. Piotrowski   3
03.12.2021 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
04.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
04.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
10.12.2021 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
10.12.2021 Język angielski zawodowy K. Widota   3
11.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
11.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
17.12.2021 Język angielski zawodowy K. Widota   2
17.12.2021 Chów i hodowla pszczół A. Piotrowski   6
18.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
18.12.2021 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
14.01.2022 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
14.01.2022 Gospodarka pasieczna A. Piotrowski   2
15.01.2022 Zajecia praktyczne - prod. roślinna M. Czubek 5  
15.01.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
21.01.2022 Język angielski zawodowy K. Widota   3
21.01.2022 Produkcja roślinna G. Pińczuk   5
22.01.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
22.01.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
04.02.2022 Język angielski zawodowy K. Widota   2
04.02.2022 Gospodarka pasieczna A. Piotrowski   5
05.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
05.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
11.02.2022 Zajęcia praktyczne - prod. roślinna M. Czubek   5
11.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski   5
12.02.2022 Gospodarka pasieczna A. Piotrowski 5  
12.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
25.02.2022 Chów i hodowla pszczół A. Piotrowski   3
25.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski   3
26.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
26.02.2022 Zajecia praktyczne - prod. pasieczna A. Piotrowski 5  
 
 
 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
SEMESTR II
 
Harmonogram zjazdów zamieszczony w załącznikach