Grupy wymiany

  • 22 listopada 2016 18:49
PROJEKT: „Moje wykształcenie - moja szansa!”,
nr umowy  2014-1-PL01-KA102-001448

 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie:
 

Nazwisko i Imię Klasa
INDYK PATRYCJA II FTH
KMICIŃSKA EWELINA II FTH
SZUKAŁA GABRIELA II FTH
SZUMSKA NATALIA II FTH
BAŁABAN BARTOSZ II LTP
BIELEŃ SYLWIA III JTH
BINKOWICZ SYLWIA II LTP
GAJDA KLAUDIA II LTP
MACIEJOWSKA MARTYNA II LTP
MAŁKOWSKI PATRYK II LTP
KWOLEK HUBERT II BTR
MURDZYK ŁUKASZ II BTR
RYZNAR ADRIAN II BTR
SZYMULA HUBERT II BTR
WOŁOWCZYK PRZEMYSŁAW II BTR
BACZA ADAM III BTR
BOREK KAROL III BTR
KLECHA DANIEL III BTR
KOCAJ MATEUSZ III BTR
SZUMAŃSKI DAMIAN III BTR