Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000062260

 • 07 lutego 2023 08:54

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062260 realizowany jest w ramach  Akcji Kluczowej: Mobilność edukacyjna oraz Typu akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 1. Całkowity budżet projektu wynosi 50 535,00 €.
 1. Liczba praktykantów (beneficjentów) projektu: 21  oraz opiekunów: 2

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 1, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 7, technikum weterynarii: 9, technikum żywienia i usług gastronomicznych: 4.

 1. Kraj goszczący praktykantów: Chorwacja
 1. Partner:

EU Mobility Croatia
Jobova 5
21 000 Split, Chorwacja

 1. Grupa mobilności:

02/04/2023 – 29/04/2023

 1. Dominik Misztak
 1. Mikołaj Mazur
 1. Karol Styszko
 1. Maciej Rachwalski
 1. Franciszek Krokis
 1. Sebastian Skaliński
 1. Marcin Bartkowski
 1. Dominik Cap
 1. Patrycja Gibała
 1. Emilia Dąbrowska
 1. Maciej Węgrzyn
 1. Martyna Śliwianka
 1. Aleksandra Rydosz
 1. Weronika Skrzeszewska
 1. Sara Jursa
 1. Maja Starejki
 1. Kinga Banach
 1. Oliwia Bok
 1. Karol Wolski
 1. Wiktoria Florek
 1. Maja Stempek