Regulamin Monitoringu
  • 13 grudnia 2020 21:08

Regulamin Monitoringu

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach   § 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły oraz terenu wokół szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpi...

Regulamin Udostępniania Informacji Publicznej
  • 13 grudnia 2020 21:05

Regulamin Udostępniania Informacji Publicznej

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NOWOSIELCACH   § 1. Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie. § 2. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim je...

Regulamin Przyjmowania Skarg i Wniosków
  • 13 grudnia 2020 21:03

Regulamin Przyjmowania Skarg i Wniosków

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NOWOSIELCCH     Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019, r. poz. 60, 730, 1133). Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatry...

Regulamin Internatu
  • 13 grudnia 2020 21:00

Regulamin Internatu

REGULAMIN INTERNATU Zespołu SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicz...

Regulamin Rady Pedagogicznej
  • 13 grudnia 2020 20:57

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ   Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach   Uchwalono na podstawie: Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach   I. Postanowienia ogólne §1 1. Rada Pedagogiczna jest statutowym organem Szkoły nadzoru...

Statut Szkoły Branżowej I stopnia
  • 13 grudnia 2020 20:55

Statut Szkoły Branżowej I stopnia