Organ prowadzący szkołę
  • 12 grudnia 2020 20:54

Organ prowadzący szkołę

Na podstawie przepisów art. 8 ust 7 pkt 1 ustawy, z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi61 zespoły szkół rolniczych, na terenie całego kraju. Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach sz...

Deklaracja dostępności
  • 23 listopada 2020 14:39

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSCKR w Nowosielcach. Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01....

Doradztwo zawodowe
  • 02 listopada 2020 19:22

Doradztwo zawodowe

-Jeżeli chcesz: - Poznać swoją osobowość w tym osobowość zawodową - Określić preferencje zawodowe - Ustalić, które sfery aktywności edukacyjnej lub zawodowej są dla Ciebie - Ustalić swój potencjał: mocne i słabe strony - Ustalić pasje, zainteresowania, zasoby i potrzeby własne - Dowiedzieć się, jak się rozwijać, aby uzyskać sukces? - Ustalić, jaki kierunek edukacji wybrać dla siebie po szko...

Nasz Patron
  • 11 kwietnia 2020 15:00

Nasz Patron

„… przyjeżdżała tu staruszka ze Słowacji i na kolanach szła od bramy do pomnika. Płacząc szukała grobu swego syna. Czas nie zawsze goi rany.” Andrzej Olejko, „Słowackie epizody z polskiego Podkarpacia”, BUKSS, Dębica 2004, s. 217.   Patronem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest II Czechosłowacka Brygada Spadochronowa, której historia została wpisana w dzieje Nowosiele...

JUBILEUSZ SZKOŁY 2018
  • 01 października 2017 17:51

JUBILEUSZ SZKOŁY 2018

Szanowni Absolwenci naszej Szkoły   W 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach będzie obchodzić swój Jubileusz, który stanie się okazją do spotkania Absolwentów. Początki naszej Szkoły sięgają 1958 r., kiedy to powołano Roczną Szkołę Rolniczą I stopnia, ale jeszcze przed tym wydarzeniem w latach 1945-1951 dział...

Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
  • 19 września 2013 20:00

Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Dyrektor mgr inż. Tomasz Prawda Wicedyrektor dr inż. Ryszard Dziekan Wicedyrektor mgr Robert Piechocki Kierownik internatu mgr Wiesław Śnieżek Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Augustyn Goc Kierownik warsztatów szkolnych mgr inż. Grzegorz Pińczuk   Lp. Imię i na...