Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

  • 20 września 2021 17:52

Miło Nam poinformować, że nasza szkoła i uczniowie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Teście. W związku z tym zamieszczamy informacje organizacyjne.

  1. W związku z sytuacja pandemiczną,  zgodnie z punktem IV. 1. test zostanie przeprowadzony zdalnie, za pomocą platformy click meeting, obsługiwanej przez CDR Oddział w Radomiu.
  2. Opiekunowie  otrzymają  w dniu testu (tj. 1, 4 lub 6 października w zależności od zgłoszenia szkoły) link aktywujący do testu.
  3. Należy zapewnić salę z komputerami i połączenie z internetem dla wszystkich biorących udział w teście. Komisja czuwa nad zachowaniem uczciwości i samodzielności w rozwiazywaniu testu.
  4. O godzinie 8.15 uczniowie  zobaczą testy. Należy wypełnić dane uczestnika oraz nazwę szkoły i miejscowość.. Na rozwiązanie testu jest 60 minut – test pojedynczego wyboru, 30 pytań , trzy odpowiedzi.
  5. Po skończeniu czasu na odpowiedzi,  w ciągu 15 minut opiekunowie otrzymają mailowo wyniki odpowiedzi na pytania testowe. Jeśli na podstawie testu nie da się ustalić kolejności pierwszych trzech miejsc (czyli pierwszych trzech lub więcej uczniów otrzymało tę samą liczbę  punktów z testu), w tym samym mailu opiekunowie otrzymają dwa pytania otwarte wraz z odpowiedziami (punktacja od 0 do 5 punktów/pytanie) .
  6. Komisja zada pytania trzem pierwszym uczniom, na które odpowiedzą pisemnie (jeśli trzecie, czwarte itd. miejsce ma tyle samo punktów po teście to także ci uczniowie odpowiadają na pytania otwarte).
  7. Po przyznaniu punktów komisja sporządza protokół (Załącznik 3 ), podpisuje i przesyła skanem na adres.Wraz ze zgłoszeniem ucznia do etapu krajowego (Załącznik 2).
  8. Jeszcze raz przesyłamy pomocne materiały dla  uczniów.
  9. Finał krajowy odbędzie się na podobnych zasadach w dniu 26 października 2021. Laureaci szkolni otrzymają dodatkowe materiały (prezentacje).

Życzymy powodzenia!!!