TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  • 23 listopada 2020 09:25
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy o czym świadczy wzrost liczby punktów gastronomicznych i firm cateringowych. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
Informacja dodatkowa:
W ramach programów Unii Europejskiej realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe. Młodzież doskonali tam nie tylko umiejętności zawodowe, ale dodatkowo może poznać tradycje, potrawy, zwyczaje i kulturę odwiedzanego kraju. Potwierdzeniem odbytej praktyki jest Europass- mobilność.
Uczniowie mogą brać udział w następujących kursach: barmański, baristy, carvingu, obsługi kelnerskiej, dekoracji stołów, flair
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
- organizowania produkcji gastronomicznej,
- planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
- szef kuchni w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych,
- kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
- menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
- organizator imprez okolicznościowych,
- pracownik firmy cateringowej,
- organizator usług cateringowych,
- pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
- prowadzić własną działalność gospodarczą,
- intendent w żłobkach, przedszkolach, stołówkach szkolnych.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Zajęcia odbywają się w dwóch pracowniach gastronomicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta. Na zajęciach praktycznych młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.