Projekt Islandia

  • 29 września 2022 19:58

 

 

Nowoczesne technologie weterynaryjne w Islandii, źródłem innowacji dydaktycznych w ZSCKR w Nowosielcach

 

Projekt realizowany przez Icelandie Food and Veterinary Authory i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Program Edukacja nr EOG/21/K1/D1/W/0016

Wartość: 8720,00 EUR

 

Komponent I

Profesjonalny rozwój kadry - Wizyty studyjne

PROGRAM EDUKACJA

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKOW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG
na lata 2014-2021 ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

W ramach projektu „Nowoczesne technologie weterynaryjne w Islandii, źródłem innowacji dydaktycznych w ZSCKR w Nowosielcach” została zrealizowana wizyta studyjna czterech przedstawicieli szkoły w Islandzkim Urzędzie ds. Żywności i Weterynarii (MAST Matvælastofnum). Nauczyciele szkoły mieli możliwość wymiany doświadczeń w obszarze weterynarii, hodowli zwierząt i rolnictwa, a także poznania metod i form pracy w Islandzkim Uniwersytecie Rolniczym w Huanneyri i Uniwersytecie w Hólar.

W czasie zajęć warsztatowych, prezentacji i wykładów nauczyciele mogli porównać zarówno pracę lekarzy weterynarii w obu krajach, jak i sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w zawodach związanych z obsługą weterynaryjną. Biorąc udział w zajęciach terenowych na farmach: bydła mlecznego, owiec, pstrąga arktycznego czy w stadninach koni poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności na temat zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także wytwarzania i stosowania pasz leczniczych w Islandii.

Ciekawym doświadczeniem dla polskiej kadry dydaktycznej, a zarządzającej były wizyty szkoleniowe na farmie bydła mlecznego rasy islandzkiej, czy farmie owiec, gdzie hodowana jest rodzima rasa dostosowana do ciężkich warunków klimatycznych. W czasie zajęć terenowych, czy spotkań w placówkach naukowych i instytucjach nauczyciele poznali wykorzystanie nowoczesnych technologii m.in. do kontroli populacji zwierząt, ich identyfikacji i rejestracji. Podczas pobytu w Holaskoli Haskolin Holum, szkole sprzedającej całość produkcji hodowcom pstrąga arktycznego, mogli nabyć wiedzę na temat produkcji ikry i narybku golca. W czasie zajęć w kompleksie szklarniowym o powierzchni 5000m2 ogrzewanym geotermią w Friðheimar (Frideimar selfoss reyk holti blaskogabyggd) zapoznali się z metodami uprawy, ochrony i zasad prowadzenia produkcji bez użycia pestycydów, a także szerokiego wykorzystania przestrzeni wewnątrz obiektu na prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej. Dodatkowo poznano naturalne metody produkcji z wyeksponowaniem ulików z trzmielami, wykorzystywanymi do zapylania roślin.

W spotkaniu podsumowującym wizytę studyjna przedstawiciele z Polski i Islandii dokonali ewaluacji zajęć teoretycznych i terenowych i ustalili dalsze ramy współpracy w zakresie wymiany młodzieży i wsparcia naukowego. Zwrócono szczególną rolę na rozwijanie współpracy w obszarze nowych technologii i podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej kształcenia zawodowego i praktycznego na kierunku technik weterynarii.

Program wizyty studyjnej w Islandii oraz cały projekt były ważnym doświadczeniem dla uczestników, a także całej społeczności szkoły. Dlatego liczymy na dalszą współpracę i kolejną wymianę doświadczeń z partnerem z Islandii w obszarze kształcenia w zawodach technika weterynarii, technika rolnictwa, czy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Współpraca z ośrodkiem islandzkim stworzy możliwość realizacji projektów dydaktycznych i naukowych w zakresie: hodowli koni i jeździectwa, zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, bezpieczeństwa żywności, zastosowania energii odnawialnej w rolnictwie.