Aktualności Praktyka w Niemczech – podsumowanie

Praktyka w Niemczech – podsumowanie

  • 16 października 2021 22:05

Pierwsza grupa beneficjentów projektu nr  2020-1-PL01-KA102-080691 Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach złożyła raporty uczestników  w systemie Mobility Tool+ (MT+), aplikacji programu Erasmus+  pozwalającej na zarządzanie danymi dotyczącymi realizowanych działań. Złożenie raportu jest równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa w mobilności oraz potwierdzeniem, że wszystkie zapisy umowy, pomiędzy uczestnikami a organizacjami: wysyłającą i przyjmującą, zostały zrealizowane. Wspomniana wyżej pierwsza grupa praktykantów  to dziesięcioro uczniów ZS CKR Nowosielce, którzy w dniach od 6 września do 1 października przebywali w Dreźnie. Oto fragment opinii na temat grupy, którą  do szkolnego koordynatora projektu przesłał koordynator z MobiDirekt UG: „Sami uczestnicy też bardzo przyczynili się do tego rezultatu przez swoje zaangażowanie i solidne podejście do praktyki. Pozostawili po sobie naprawdę dobre wrażenie. Dla mnie praca z takimi grupami to przyjemność”.

Projekt nr  2020-1-PL01-KA102-080691 Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach jest finansowany  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.