TECHNIK ROLNIK
Zawody

TECHNIK ROLNIK

  • 23 listopada 2020 09:20

Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Potrafi prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej. P...

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Zawody

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

  • 23 listopada 2020 09:14

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pra...

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Zawody

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  • 19 listopada 2020 13:04

Technik architektury krajobrazu jest dziedziną dość młodą i stale rozwijającą się ze względu na stale rosnący popyt na usługi tego typu w całym kraju. Technik architektury krajobrazu ma sprostać wyzwa...