Aktualności ZSCKR w Nowosielcach triumfuje w ogólnokrajowym konkursie wiedzy zawodowej. Bosch Termotechnika Szkoli.

ZSCKR w Nowosielcach triumfuje w ogólnokrajowym konkursie wiedzy zawodowej. Bosch Termotechnika Szkoli.

  • 02 czerwca 2023 15:35

Konkurs organizowany przez Firmę Bosch to projekt, który ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu nowoczesnych technik grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Trenerzy Firmy BOSCH od września prowadzili szkolenia dla nauczycieli, którzy następnie zdobytą wiedzę przekazywali zainteresowanym uczniom. Szkolenia obejmowały obszary z zakresu techniki kondensacyjnej, pomp ciepła, rekuperacji oraz wentylacji. Wszystkie etapy konkursu w tym roku odbywały się online. Każdy uczeń mógł tylko raz uczestniczyć w konkursie, a rywalizacja odbyła się w trzech etapach o różnej tematyce. Konkurs miał zakres ogólnokrajowy i wzięło w nim udział 420 uczniów z 40 szkół .

Do IX edycji konkursu nasza szkoła przystąpiła po raz trzeci w liczbie 12 uczniów z kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Opiekunami grupy było dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na tym kierunku kształcenia: mgr inż. Krzysztof Skoczołek i mgr inż. Krzysztofa Bendza .

W pierwszym etapie najlepszy wynik osiągnął Łukasz Supel z klasy II BRP w drugim Stanisław Górniak z klasy II BRP a w trzecim najlepiej wypadł Mikołaj Mazur z klasy III BTR. Nagrodami na każdym etapie były elektronarzędzia firmy Bosch.

W finałowej 15 - ce najlepszych uczestników z całego kraju znalazło się 6 uczniów naszej szkoły z najlepszymi wynikami i czasem rozwiązania testów. Po trzech etapach ZSCKR w Nowosielcach zajął I – miejsce, wygrywając nagrodę główną Kocioł Cerapur Smart ZWB 28-5C na gaz ziemny i Regulator Easy Control CT200 do sterowania za pomocą Smartfona. Wartośc nagrody 10 500 zł.

Indywidualnie I - miejsce zajął uczeń Nikodem Życiński a II - miejsce Sebastian Skaliński z klasy IV PTR, pozostali uplasowali się na VI - miejsce Miłosz Pleśniarski z klasy IV PTR, VIII - Łukasz Supel, XIV - Jakub Małek i XV - Stanisław Górniak. z II klasy BRP. Łączna pula nagród dla uczniów w postaci elektronarzędzi to ponad 5000 zł.