Aktualności Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

  • 29 czerwca 2021 11:46
„Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa(FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
W projekcie wzięła udział także nasza szkoła wraz ze szkołami z całej Polski kształcącymi w zawodach związanych z produkcją rolniczą oraz z kształtowaniem ochrony środowiska naturalnego
Działania polegały na aktywnym zaangażowaniu uczniów w tzw. Lokalny System Monitoringu Wodnego, na który składały się:
- warsztaty wyjazdowe w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
- zorganizowanie poligonów badawczych i prowadzenie badań stanu wód,
- identyfikacja lokalnych problemów środowiskowych i opracowanie planów naprawczych,
- uczestnictwo w warsztatach z zakresu pobierania prób glebowych i przygotowania planów nawozowych,
- wyjazdowe warsztaty pogłębione z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
- przygotowanie programu edukacji ekologicznej, który zostanie wdrożony w kolejnych rocznikach.