Aktualności Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego

Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego

  • 28 kwietnia 2021 20:28
Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.
Miło nam poinformować, że uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach od lutego 2021 roku ubiegają się o miano Złotej Szkoły NBP. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej szkoły opracowała i przeprowadziła z udziałem społeczności szkolnej trzy zadania dotyczące edycji programu „Giganci finansów osobistych”. Zadania z jakimi przyszło się zmierzyć uczniom i nauczycielom to:
1) Zadanie: „Spotkanie z ekspertem”;
2) Zadanie: „Lekcja z ekonomią”;
3) Zadanie: „Debata szkolna”
Do realizacji zadań zaangażowali się eksperci z dziedziny rachunkowości, finansów i bankowości, jak i nauczyciele. Jednym z ekspertów był pan dr Lesław Niemczyk wykładowca w katedrze finansów w Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie prowadził zajęcia z rachunkowości i zarządzania. Opublikował 4 książki naukowe i kilkadziesiąt recenzowanych artykułów. Ekspert przeprowadził dwa wykłady w formie on-line, przybliżając młodzieży zagadnienia związane z planowaniem i kontrolą wydatków, zarządzaniem własnymi pieniędzmi, sztuką odkładania pieniędzy na wyznaczony cel oraz jak umiejętnie zarządzać ryzykiem. Następnym ekspertem była pani Bożena Jankowska dyrektor banku, która w debatach mówiła naszym uczniom o rodzajach kont bankowych, sposobach pomnażania własnych oszczędności oraz przedstawiała podstawy inwestowania. Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi przez panią ekspert było to, w jaki sposób bezpieczne zaciągać zobowiązania finansowe, czyli jak mieć długi pod kontrolą. Uczniowie uczestniczący w debacie zadawali pytania ekspertce oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami w stosunku do poruszanych tematów.
W projekcie również brali udział nauczyciele matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, przeprowadzając „lekcję z ekonomią”. Ich działania miały charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączyli tematykę ekonomii z dziedzinami wiedzy własnego przedmiotu, co uświadomiło młodzieży, że zagadnienia ekonomiczne są interdyscyplinarne.
Młodzież uczestnicząca w projekcie była bardzo zadowolona z poruszanej tematyki, jak również ze sposobu i jakości przekazywanej wiedzy przez ekspertów i nauczycieli. Potwierdzili oni, że wiedza, którą zdobyli uczestnicząc w projekcie zaowocuje w przyszłości większą świadomością w zarządzaniu własnymi finansami, co przełoży się na polepszenie ich sytuacji finansowej.
Koordynatorzy programu: Jakub Czerkies, Adam Błaszczyk