Aktualności Zakończenie praktyk zawodowych  w Chorwacji

Zakończenie praktyk zawodowych w Chorwacji

  • 05 maja 2023 22:10

Kolejna  już grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach pomyślnie zakończyła swoją zawodową przygodę z Erasmusem+. W piątek 28 kwietnia 2023 roku uczestnicy praktyk w Chorwacji otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Uczestnicy wyjazdu są beneficjentami programu Erasmus+. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062260 wpisuje się w Akcję  Kluczową: Mobilność edukacyjna oraz Typ akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Wspomniany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.. Organizacją przyjmującą naszych uczniów jest EU Mobility Croatia.

Robert Piechocki