Wysokie kompetencje językowe nauczycieli ZSCKR w Nowosielcach

 • 27 stycznia 2023 18:33

Wysokie kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół CKR
w Nowosielcach
A High Level of Language Competence of the Teachers Employed
at ZSCKR in Nowosielce
Numer umowy finansowej 2019-1-PL01-KA101-064244
 
Cel projektu:
Projekt został przygotowany jako odpowiedź na potrzeby szkoły związane z rozwojem placówki w aspekcie europejskim, w tym wprowadzenie nowych rozwiązań metodycznych i merytorycznych w oparciu o znajomość języka angielskiego, a także zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowego i wykorzystanie nowych technologii.
Zrealizowane działania w projekcie:
 • szkolenia w zakresie języka angielskiego dla 11 nauczycieli na Malcie i Cyprze
 • szkolenie metodyczne „Methodology and ICT Tools for teachers working with CLIL” dla 2 nauczycieli na Malcie
Beneficent: 
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Partnerzy:
 • Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus
 • Sprachcaffe Company Limited (Sprachcaffe Malta)
 • Executive Training Institute Ltd.
 • Gateway School of English GSE - Netz Educational Services Ltd.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
 • Całkowita wartość projektu: 50786 EUR
 • Wartość zrealizowanych działań: 33812,81 EUR
Termin realizacji:
 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01 grudnia 2019
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2022