Aktualności Wyjazdowe posiedzenie senackich komisji środowiska i rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach

Wyjazdowe posiedzenie senackich komisji środowiska i rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach

  • 21 września 2021 20:54
Sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w dniu 17.09.2021 r. była miejscem obrad połączonych komisji senackich: rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska. Obradom przewodniczył senator Jerzy Chróścikowski, a zaproszonymi gośćmi byli: Stanisław Chęć – Starosta Sanocki, Robert Pieszczoch – dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Władysław Brejta – prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. Szkołę reprezentowali: Józef Gocko – dyrektor, Ryszard Dziekan – wicedyrektor oraz Urszula Małek – kierownik internatu.
Podczas pobytu w Beskidzie Niskim i Bieszczadach senatorowie zapoznali się z problemami rolnictwa, gospodarowaniem w rejonach górskich oraz możliwościami dywersyfikowania dochodu rolniczego. Rozmawiali również o ułatwieniach dla rolników i działaniach pozwalających utrzymać różnorodność biologiczną.
Senatorowie dyskutowali nad możliwością wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby rozwój gospodarstw rolniczych, ułatwiały wytwarzanie produktów spożywczych w gospodarstwach oraz sprzedaż bezpośrednią, a także wpływały na poziom subwencjonowania działalności rolniczej.
Część obrad poświęcona była edukacji rolniczej. Senatorowie mogli na miejscu zapoznać się z historią szkoły, jej ofertą edukacyjną oraz warunkami kształcenia. Szczególną ich uwagę zwróciło nowoczesne wyposażenie dydaktyczne pracowni zawodowych, pozwalające uczniom w pełni uzyskać umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w nauczanych zawodach.