Aktualności „Ważne, aby budować mosty między kulturami” – prasa duńska o uczniach ZS CKR w Nowosielcach.

„Ważne, aby budować mosty między kulturami” – prasa duńska o uczniach ZS CKR w Nowosielcach.

  • 15 listopada 2021 19:09

Podczas wizyty w Tradium dnia 5 listopada 2021 duński Minister ds. Żywności i Rolnictwa – Rasmus Prehn, spotkał się z grupą praktykantów z ZS CKR w Nowosielcach, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług  gastronomicznych. Dla polskich uczniów zdobywanie nowych umiejętności  zawodowych podczas praktyk zagranicznych jest bardzo cennym doświadczeniem.

Więcej:

https://tradium.dk/nyheder-og-presse/nyheder/groenne-elever-er-fremtiden/?fbclid=IwAR1zQimb1DY2sqZ4f8cSA9IUSVeHwilghYDDIFVFQhaDAL8-Mc7aWHzgMM0

 

Projekt nr  2020-1-PL01-KA102-080691 Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach, finansowany  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.