UROCZYSTOŚĆ KOŃCZĄCA PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012-1-PL1-LEO01-27281

  • 20 grudnia 2013 00:00

Dzień 18 grudnia 2013 roku  na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość podsumowująca oraz kończąca projekt Moje doświadczenia  - moja przyszłość: praktyki  zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce w Niemczech realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  Programu „Uczenie się przez całe życie”. Leonardo da Vinci. Mobilność. Szczególnie odświętną atmosferę tworzyło liczne grono gości, wśród których znaleźli się: pani Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacka, pan Manfred Müller oraz pani Katarzyna Suchocka - reprezentujący  niemiecką instytucję Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH  - partnera szkoły w programie LdV, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół ze Słowacji oraz Ukrainy. Artystyczną oprawę uroczystości przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku, którzy pod opieką pani Katarzyny Maliniak oraz pana Janusza Ostrowskiego wykonali przepiękny koncert na skrzypcach i pianinie. Także uczniowie ZS CKR Nowosielce zaprezentowali bardzo interesujący montaż muzyczno – słowny, który wprowadził nas w klimat świąt Bożego Narodzenia. Opiekę nad tą grupą uczniów sprawowała  pani Bernadeta Kwolek. Równie licznych i pozytywnych wrażeń dostarczył występ szkolnego zespołu Akropolis, którego liderem jest uczeń Grzegorz Wojtas z klasy 2BT, a opiekunem i pomysłodawcą koncertu był pan Jakub Czerkies. Po zakończeniu części artystycznej imprezy, nadszedł czas podsumowania projektu Leonardo da Vinci. I tu w roli głównej zaprezentowała się grupa 20 uczniów ZS CKR Nowosielce , głównie z klasy  3FTM,  którzy odbyli praktyki w Turyngii (Niemcy). Było mnóstwo wspomnień, wystawa prac plastycznych – wykonanych pod kierunkiem pana Marka Cymermana, w których uczniowie wyrazili swoje wrażenia z praktyki, prezentacja multimedialna fotografii z Niemiec przygotowana przez ucznia Krzysztofa Bodnara z klasy 3FT. Jednak najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie praktykantom dokumentu Europass - Mobilność, czego dokonali wspólnie koordynator projektu oraz pan Manfred Müller, a nastepnie  wystąpienie pani Wicewojewody Podkarpackiej, która osobiście wręczyła praktykantom Listy gratulacyjne wystawione przez Urząd Wicewojewody Podkarpackiego. Ostatnim, bardzo miłym,  akcentem podsumowania było przyznanie uczniom nagród oraz upominków za aktywny udział w zajęciach LdV, napisanie pamiętników z Niemiec, namalowanie wspomnień oraz za pomoc przy realizacji różnych zadań związanych z projektem. Następną część uroczystości stanowiła degustacja potraw wigilijnych,  bogato oraz odświętnie nakryte stoły, a także szczególnie miła niespodzianka, jaką był tort dekorowany w unijne barwy i fontanny ogniowe, to zasługa uczniów  klasy 1JT, którzy pracowali pod opieką pani Małgorzaty Bienia. Praca z projektem Leonardo da Vinci pokazała, że wspólny wysiłek uczniów, nauczycieli i rodziców przynosi wspaniałe rezultaty. I właśnie to jest główny cel działań ZS CKR Nowosielce.

                                                                                                        Robert Piechocki

                                                                        koordynator LdV