TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  • 23 listopada 2020 09:23
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - absolwent szkoły kształcący się w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Informacja dodatkowa:
- praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,
- kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w specjalistycznych firmach zajmujących się montażem i obsługa systemów OŹE,
- uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
- uprawnienia ciepłownicze SEP,
- uprawnienia gazowe SEP,
- możliwość odbycia kursu z uprawnieniami ISO na montera systemów fotowoltaicznych,
- uprawnienia na operatora koparko-ładowarki.
- uprawnienia na operatora obsługi wózków widłowych,
- uprawnienia spawalnicze MAG, MIG, TIG.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Sylwetka absolwenta:
Szybkość zmian w procesie kształcenia zawodowego nie nadąża za zmianami w gospodarce i nowinkami technologicznymi. Dlatego biorąc to pod uwagę został otworzony w ZSCKR w Nowosielcach nowy kierunek Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Zapotrzebowanie rynku pracy i szybko rozwijający się sektor odnawialnych źródeł energii rodzi zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Uczeń po zakończeniu kształcenia nabędzie umiejętności z zakresu:
- podstawy montażu elektrycznego,
- obróbki ręcznej i pomiarów geometrycznych,
- posługiwania się dokumentacją techniczną, montażowo-wykonawcza
- montażu i obsługi instalacji hydraulicznych,’
- montażu i obsługi układów fotowoltaicznych,
- montażu i obsługi układów solarnych,
- montażu i obsługi urządzeń na biomasę,
- montażu i obsługi pomp ciepła.
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej może znaleźć zatrudnienie w:
- firmach zajmujących się budową montażem i eksploatacją urządzeń OŹE,
- specjalistycznych placówkach handlowych,
- mogą prowadzić własne firmy z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń OŹE,
- nadal podnosić swoje kwalifikacje w uczelniach wyższych, aby w przyszłości projektować takie urządzenia.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Posiadamy nową bazę dydaktyczną do zajęć praktycznych, oddaną do użytku w maju 2018 roku. W chwili obecnej w szkole funkcjonują dwie klasopracownie dydaktyczne do realizacji podstawy programowej w zawodzie, przedmiotów zawodowych oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych. Pracownia do zajęć praktycznych w budynku F posiada wymiary: długość 9 m i szerokość 7,5 m. Pracownia podzielona jest na dwie części, pierwsza przeznaczona jest do zajęć praktycznych, druga do zajęć teoretycznych z zapleczem urządzeń OZE. W budynku B sala dydaktyczna wyposażona jest w stanowiska komputerowe. Posiada wymiary długość 10 m, szerokość 5 m. W sali znajdują się zasobnik na CWU 400 litrów, solarna grupa pompowa, powietrzna pompa ciepła oraz szafka z umywalką. Na przedniej ścianie budynku zamocowane są trzy sztuki kolektorów płaskich, jako podstawowe źródło do ogrzewania wody w zasobniku znajdującym się w pracowni. Dysponujemy wieloma zestawami narzędzi i urządzeń takich jak: zestaw serwisowy do napełniania układów solarnych, zestaw doświadczalny paneli PV, wiertarki, wkrętarki, akumulatorowe, zestawy kluczy, urządzenia do cięcia, urządzenia pomiarowe, sprzęt do lutowania, zgrzewania rur PP, zaciskarka elektryczna do złączek PEX, CU i stali, przenośne stoły ślusarskie. Baza profesjonalnego sprzętu jest ciągle poszerzana o nowe narzędzia. Nacisk głównie kładziony jest na zakup sprzętu stosowanego podczas wykonywania rzeczywistych instalacji, a zamontowane urządzenia to w pełni sprawne modele będące elementem inwestycji.