Aktualności Słuchacze KKZ Prowadzenie produkcji pszczelarskiej z wizytą w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”

Słuchacze KKZ Prowadzenie produkcji pszczelarskiej z wizytą w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”

  • 23 listopada 2021 17:19
W dniu 20 listopada 2021 r. słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Prowadzenie produkcji pszczelarskiej w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Sądeckiego Bartnika.
W firmie oferującej naturalne wyroby pszczelarskie zwiedzili muzeum prezentujące historię pszczelarstwa: typy uli, dawny sprzęt pszczelarski, miodarki, kapelusze ochronne, dłuta pasieczne, podkurzacze. Wysłuchali wykładu pana Janusza Kasztelewicza, właściciela zakładu, na temat historii powstania przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją miodów, pyłku, pierzgi. mleczka pszczelego oraz leczeniem apiterapią. Zwiedzili laboratorium gdzie badane są produkty pasieczne, a na końcu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i organizacją zakładu produkcyjnego. Podsumowaniem  interesującej i udanej wizyty był obiad w Bartnej Chacie.