Program praktyk

  • 22 listopada 2016 19:02
Program praktyk
 
Program mobilności projektu pt.  „Moje wykształcenie - moja szansa!”,
nr umowy  2014-1-PL01-KA102-001448.

 
Projekt będzie zrealizowany przy udziale 20 uczestników przygotowujących się w ZSCKR w Nowosielcach w poszczególnych zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Program mobilności dla zawodu; Technik żywienia i usług gastronomicznych: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.,
- rozróżnianie i przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- klasyfikowanie żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej
- interpretowanie oznakowania żywności
- zabezpieczenie surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem przy wykorzystaniu aparatury chłodniczej
- rozróżnianie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej
- wykonywanie obróbki ręcznej, mechanicznej oraz termicznej surowców i półproduktów
- mycie, obieranie, krojenie, dzielenie na części artykułów spożywczych: warzywa, mięsa, sery, sosy smażenie na urządzeniach gazowych i elektronicznych
- przygotowywanie artykułów przy pomocy krajalnicy, miksera
- porcjowanie ciasta na pizzę, nakładanie składników na pizzę i pilnowanie procesu pieczenia smażenia naleśników, frytek itp., gotowanie makaronu 
- przygotowywanie sałatek, sosów
- panierowanie, obsmażanie, gotowanie: warzyw, jarzyn, mięs
- dobieranie surowców do sporządzania potraw i napojów
- sporządzanie półproduktów oraz potraw i napojów
- dobieranie zastawu stołowego do ekspedycji potraw i napojów
- wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu i zastawu po wykonaniu  określonych czynności gastronomicznych.
 
Program mobilności dla zawodu; Technik architektury krajobrazu: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p.poż.
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
- dobieranie narzędzi i sprzętu do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych
- wykonywanie podstawowych prac uprawowych i pielęgnacyjnych w parkach i ogrodach
- ocenianie stanu roślin przeznaczonych do urządzania konkretnych obiektów architektury krajobrazu
- przygotowywanie rośliny do transportu, składowania i sadzenia
- wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
- przygotowywanie gleby do sadzenia roślin ozdobnych
- dobieranie elementów wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu
- wykonywanie zabiegów związanych z konserwacją elementów małej architektury krajobrazu
- posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym
- wykonywanie poszczególnych zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni
- wykonywanie podstawowej dokumentacji projektowej.
 
Program mobilności dla zawodu; Technik mechanizacji rolnictwa: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p.poż.
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- dobieranie  maszyny, urządzenia i narzędzia rolniczego do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
- wykonywanie agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych
- ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie po wykonaniu prac w gospodarstwie rolnym
- ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń ogólnie stosowanych w gospodarstwie
- rozpoznawanie usterek i uszkodzeń pojazdów stosowanych w rolnictwie
- przygotowywanie pojazdów, maszyn i narzędzi stosowanych w gospodarstwie do naprawy
- dobieranie narzędzi do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
- wykonywanie wymiany części i zespołów pojazdów, maszyn i narzędzi
- ocenianie jakości wykonanego montażu
- sporządzanie zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne
- kontrolowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w budynkach inwentarskich.

Uczestnicy wezmą udział w programie realioznawczo-kulturowym, realizowanym w czasie wolnym od pracy. Program ten będzie obejmował: zwiedzanie Drezna, połączone z wizytą w muzeum transportu 'Verkehrsmuseum Dresden',  wizytę w Saksonii Szwajcarskiej, wędrówkę do Twierdzy Königstein oraz jej zwiedzanie z przwodnikiem słuchawkowym, wędrówkę po formacjach skalnych w miejscowości Kurort Rathen,  zwiedzanie Lipska z przewodnikiem oraz wizytę w muzeum historycznym 'Zeitgeschichtliches Forum Leipzig',  poznawanie technologi maszyn rolniczych w trakcie wizyty w zakładzie sprzedającym i serwisującym maszyny rolnicze firmy CLASS, poznawanie technologii produkcji serów podczas wizyty w wybranej serowarni.