Aktualności PRAKTYKA W NIEMCZECH

PRAKTYKA W NIEMCZECH

  • 11 września 2021 10:08

 Projekt nr  2020-1-PL01-KA102-080691

 

Dnia 6 września br. grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach rozpoczęła praktykę w niemieckich przedsiębiorstwach. Jest to pierwsza z trzech grup praktykantów, którzy są beneficjentami działań pod nazwą Europejskie doświadczenia uczniów ZSCKR w Nowosielcach, finansowanych  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Skład dziesięcioosobowej grupy tworzą: 2 uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: Kamil Cieślewicz i Michał Grześ (firma Klimatechnik Peter Stintz), 5 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych: Emilia Barzyk (Kinderhaus an der Apostelkirche), Dominika Długosz (firma al dente Group GmbH & Co. KG) , Marcelina Drwięga (COM und iss „die peppige Kantine“), Karolina Łonyszyn (Viventus GmbH) i Jakub Orybkiewicz (firma al dente Group GmbH & Co. KG) oraz 3 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Kacper Kowalczuk, Dawid Kaszewicz, Jakub Stapiński (firma Obstgut Dreßler). Opiekę nad grupą w Dreźnie pełnią panie: Halina Kwolek oraz Edyta Pałuk.