Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny

  • 13 listopada 2023 21:33

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego

„Matematyczne (O)pole”

jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym
i pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
.

 

 

IV. Zasady konkursu

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  2.  Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.
  3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
  4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Zapraszam wszystkich pracowitych i kreatywnych uczniów do wzięcia udziału J

 

Koordynator konkursu: Elwira Kogut