Od Adama do Cypriana - Projekt literacki z okazji Roku Romantyzmu Polskiego

  • 22 listopada 2022 19:37

Od Adama do Cypriana

Projekt literacki  z okazji Roku Romantyzmu Polskiego

„Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” – czytamy w sejmowej uchwale.

 

 W 2022 roku przypada 200. rocznica ukazania się „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Dzieło to wyznaczyło początek polskiego romantyzmu. Wyjątkowi artyści i myśliciele tworzący w tym okresie wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Dokonania wybitnych polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida czy Fryderyka Chopina, utwierdzają nas w przekonaniu, iż byli twórcami wybitnymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. 

Ustanowiony przez Sejm Rok Romantyzmu Polskiego stał się impulsem do zorganizowania w naszej szkole projektu, którego celem jest rozwijanie umiejętności literackich oraz uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

 

Projekt literacki:

-  napisanie prac w dowolnej konwencji literackiej, reprezentującej wszystkie rodzaje literackie, twórczo wykorzystujące jeden z cytatów zaczerpniętych z dzieł polskich romantyków:

 

„ Powiadam ci jeszcze, / Wybierz drugiego człowieka”.
Adam Mickiewicz Tukaj albo próby przyjaźni

 

Są bowiem drogi dwie wyrozumienia, / Przez wiedzę jasną lub skryte cierpienia”.
Cyprian Kamil Norwid Quidam. Przypowieść

 

 „Nie czas żałować różgdy płoną lasy”. 
Juliusz Słowacki , Lilla Weneda

 

Podpisaną pracę (np. opowiadanie, esej, wiersz) dotąd niepublikowaną, napisaną w programie Word należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rpiechocki@zsckr-nowosielce.pl do 22 grudnia 2022. Tekst literacki powinien liczyć do 200 słów.

 

Projekt plastyczno – literacki:

- przygotowanie komiksu (technika dowolna) do ballady Adama Mickiewicza Lilije.

 

Podpisaną pracę należy złożyć w sali A03 do dnia 22 grudnia 2022 r.

W imieniu nauczycieli polonistów zapraszam do udziału w projekcie.

R.Piechocki