„Od Adama do Cypriana”. Komiksy.

  • 28 grudnia 2022 21:36

Zakończenie 2022 roku stanowi okazję do podsumowania efektów projektu literackiego „Od Adama do Cypriana”. Projekt został ogłoszony przez polonistów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, a jego głównym celem  było uświetnienie obchodów  Roku Romantyzmu Polskiego.

Projekt został zaplanowany w dwóch częściach: literackiej oraz plastyczno-literackiej. Dziś podsumujemy część drugą, która polegała na  przygotowaniu dowolną techniką komiksu do ballady Adama Mickiewicza Lilije. Jest to jeden z utworów, który należy do zbioru pt.  „Ballady i romanse”, opublikowanego w 1822 roku w Wilnie.

Komiksy zgłoszone do projektu przygotowali uczniowie klas: 1PT, 2BPR oraz 4FTL. Autorkami prezentowanych komiksów są dwie uczennice klasy 4FTL: Wiktoria Jakubowska oraz Klaudia Tomczewska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywność, która zostanie nagrodzona odpowiednią oceną z języka polskiego.

Robert Piechocki