MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

  • 23 listopada 2020 09:26
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Kształcąca się młodzież w tym zawodzie zajmuje się zadaniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.
Informacja dodatkowa:
- praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,
- kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego w całej Unii Europejskiej,
- uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Sylwetka absolwenta:
Uczniowie mają prawo do bezpłatnego prawa jazdy kategorii B i T. Mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia takie jak:
- obsługi maszyn rolniczych,
- kombajnu zbożowego,
- prasy wysokiego stopnia zgniotu,
- opryskiwaczy,
- spawacza,
- obsługi maszyn specjalnych, obsługi wózków widłowych,
- operatora koparko–ładowarki.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
- oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może znaleźć zatrudnienie w:
- fabrykach maszyn rolniczych,
- zakładach przy montażu urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
- warsztatach naprawczych urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
- firmach handlowych oferujących sprzęt i pojazdy rolnicze,
- jako przedstawiciel handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy,
- serwisach naprawczych sprzętu rolniczego,
- w gospodarstwach rolnych,
- prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy maszyn rolniczych,
- prowadzić indywidualne gospodarstwo,
- w spółdzielniach kółek rolniczych.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Posiadamy nową bazę dydaktyczną, oddaną do użytku w maju 2018 roku. Składa się ona z dwóch budynków: hali maszyn i upraw, oraz budynku dydaktycznego. Hala ma wymiary: długość 90 m i szerokość 25 m. Obiekt składa się z dwóch części, pierwsza o długości 30 m, którą stanowi hala maszyn, przeznaczona na przechowywanie i naprawę maszyn i ciągników, druga część o długości 60 m, przeznaczona jest na całoroczną naukę prac agregatami ciągnikowymi takich zabiegów jak: uprawa, siew, pielęgnacja itp. W budynku dydaktycznym znajduje się zaplecze do praktycznej nauki zawodu. Na parterze mieszczą się pracownie: elektrotechniki, obróbki ręcznej, spawalnia, obróbki mechanicznej i montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej. Natomiast na piętrze jest 6 sal dydaktycznych i aula prezentacyjna.