KUCHARZ

  • 23 listopada 2020 09:31
Kucharz - zawód znany od wieków i niezbędny, ale do niedawna zwykle pozostający w cieniu. Od paru lat zawód kucharza staje się coraz bardziej doceniany. Dobry kucharz ma dziś nawet szansę zostać gwiazdą telewizji. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Osoba pracująca w tym zawodzie dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.
Kwalifikacja uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie  kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowania i planowania procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi i zasadami bhp,
- przechowywania, magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem surowców, półproduktów oraz wyrobów kulinarnych,
- sporządzania różnymi technikami i metodami potraw, napojów, wyrobów garmażeryjnych,
- porcjowania, dekorowania i ekspedycji wyrobów kulinarnych,-
planowania posiłków i układania menu.
Perspektywa zatrudnienia:
- zakłady żywienia zbiorowego np. stołówki, restauracje, bary, kawiarnie,
- służba zdrowia np. sanatoria, żłobki, służby sanitarno–epidemiologiczne, szpitale
- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych,
- absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Zajęcia odbywają się w dwóch pracowniach gastronomicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta.