Aktualności Informacje o egzaminie maturalnym 2021 r.

Informacje o egzaminie maturalnym 2021 r.

  • 29 kwietnia 2021 21:34
Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, zgodnie z harmonogramem egzaminu maturalnego.
Zasady obowiązujące podczas egzaminu:
- zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń,
- do sali egzaminacyjne można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach,
- zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika,
- okrycia pozostawia się w szatni.
 
Należy przynieść ze sobą:
- dowód tożsamości,
- długopis lub pióro z czarnym atramentem,
- przybory zgodnie z komunikatem o przyborach.
 
Obowiązuje używanie maseczek ochronnych i postepowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów.
Proszę zapoznać się z:
- harmonogramem egzaminu maturalnego wraz z godzinami zgłoszenia się na egzamin maturalny,
- wytycznymi CKE, MEiN, GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów,
- komunikatem o przyborach.