Aktualności Informacja o kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Pszczelarz

Informacja o kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Pszczelarz

  • 11 października 2021 20:17
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach informuje o organizowaniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Pszczelarz – kwalifikacja ROL.03. - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji. Słuchaczem kursu może być:
- absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
- absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, absolwenci techników i szkół wyższych.
Kurs jest zorganizowany w formie zaocznej. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
Rozpoczęcie kursu odbędzie się 05.11.2021 r. (piątek) o godzinie 14.30 w sali 115, budynek F.
Pierwsze zajęcia planowane są 05 i 06.11.2021 r. i będą odbywać się w cyklu co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie zamieszczony na stronie szkoły do 31.10.2021 r. 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie Szkoły oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.
 
Kontakt:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 106
38 - 530 Zarszyn
tel. 13 4653980
sekretariat@zsckr-nowosielce.pl
 
Więcej informacji w zakładce „Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy”.