Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000140943 Praktyka w Austrii

  • 11 września 2023 20:19

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ ponownie przygotował dla swoich uczniów bardzo ciekawą propozycję w zakresie szkolenia zawodowego. Otóż kolejna grupa uczniów ZSCKR w Nowosielcach będzie miała możliwość wyjechać na praktykę zagraniczną. Tym razem uczniowie technikum energetyki odnawialnej, technikum architektury krajobrazu, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum weterynarii odwiedzą Austrię, a miastem goszczącym będzie Wiedeń.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140943 wpisuje się w Akcję Kluczową: Mobilność edukacyjna oraz Typ akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Budżet przyznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wynosi 56 574,00 €. Praktykantów z ZSCKR Nowosielce będzie gościć: Travelmania GmbH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Robert Piechocki