Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-VET-000008250

  • 07 lipca 2022 13:16

Erasmus+  2021-1-PL01-KA121-VET-000008250

 

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008250 realizowany jest w ramach  Akcji Kluczowej: Mobilność edukacyjna oraz Typu akcji: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

  1. Całkowity budżet projektu wynosi 63 872 €.
  1. Liczba praktykantów (beneficjentów) projektu: 20  oraz opiekunów: 2

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 6, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 6, technikum weterynarii: 8.

 

  1. Kraj goszczący praktykantów: Szwecja
  1. Partner:

EU Mobility Sverige

Stora Nygatan 18,

211 37 Malmö

  1. Grupa mobilności:

18/09/2022 – 15/10/2022

1. Jakub Wdowiak
2. Angelika Grzybek
3. Seweryn Kot
4. Kacper Wasylik
5. Wiktor Data
6. Gracjan Kita
7. Miłosz Dobrowolski
8. Damian Tomaszek
9. Wojciech Malarczuk
10. Paweł Chrząszcz
11. Grzegorz Połdiak
12. Tomasz Majka
13. Wiktoria Dymińska
14. Emilia Dobrowolska
15. Izabela Klimkowska
16. Michalina Frąc
17. Karolina Stach
18. Wiktoria Jakubowska
19. Maria Ziarko
20. Małgorzata Kwolek